Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Zakres działalności

Kancelaria Lege artis świadczy wszechstronną pomoc prawną w zakresie różnych dziedzin prawa. Istotnym polem naszej działalności jest kompleksowa obsługa inwestorów zagranicznych, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Na szczególną uwagą zasługują następujące segmenty naszej działalności:

Prawo cywilne, nieruchomości, kontrakty

Jedną z podstawowych dziedzin prawa, w których się specjalizujemy, jest szeroko rozumiane prawo prywatne, w tym prawo cywilne. W tym zakresie ważnym polem naszej działalności jest przygotowywanie transakcji nabywania nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Przygotowanie takich transakcji obejmuje nie tylko sporządzenie odpowiednich umów i innych dokumentów, lecz także dokładne sprawdzenie stanu prawnego nabywanej nieruchomości oraz przeprowadzenie due diligence nabywanego przedsiębiorstwa. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców od lat specjalizujemy się w analizach dotyczących konieczności uzyskana stosownego zezwolenia MSWiA oraz prowadzimy postępowania o uzyskanie takich zezwoleń.
Ważna sferą naszej działalności w zakresie prawa cywilnego jest także przygotowywanie i opiniowanie już zawartych kontraktów handlowych zarówno w sytuacji, gdy zastosowanie znajduje prawo polskie, jak również wówczas, gdy stosunek prawny poddany jest Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Prawo spółek

Stale obsługujemy liczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne (w tym jedną notowaną na GPW w Warszawie) także w zakresie ich dokumentów wewnętrznych oraz relacji pomiędzy ich organami. Ważnym polem naszych doświadczeń są jednak także spółki komandytowe. Szczególnie specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu struktur spółek opartych o spółki komandytowe, w których komplementariuszem jest spółka z o.o.

Prawo podatkowe

Doradztwo w zakresie prawa podatkowego stanowi niezbędny element skutecznego i odpowiedzialnego planowania oraz realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Zawarcie jakiejkolwiek transakcji bez analizy jej konsekwencji podatkowych może prowadzić do poważnych strat. Stąd też ten element doradztwa jest w naszej Kancelarii istotny.
Ważnym jest także reprezentowanie naszych klientów w postępowaniach kontrolnych, co ogranicza możliwość wstępowania w spory z organami podatkowymi. Jeżeli jednak takie wystąpią, wówczas Kancelaria zapewnia reprezentację przed organami I i II instancji, jak również Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo pracy/kontrakty menedżerskie

W dzisiejszej gospodarce sprawy personalne nabierając coraz większego znaczenia i dlatego istotnym przejawem naszej działalności jest doradztwo w zakresie prawa pracy, reprezentowanie klientów przed sądami oraz Państwową Inspekcją Pracy.
Dbamy także o prawidłowe i optymalne ukształtowanie warunków i formy zatrudniania członków zarządów, w tym cudzoziemców.

Spory sądowe i mediacje
Typowym elementem naszej codzienne działalności jest prowadzenie sporów sądowych. Oprócz licznych spraw sądowych, których przedmiotem jest dochodzenie należności pieniężnych wynikających z kontraktów handlowych, chętnie podejmujemy się prowadzenia także procesów odszkodowawczy oraz procesów, których przedmiotem są roszczenia niepieniężne (spory o prawo własności nieruchomości, o wydanie maszyn, itp.). Wychodzimy z założenia, że wiele procesów rozwiązać można szybciej i skutecznie na drodze pozasądowej. Z tego względu podejmujemy się także prowadzenia negocjacji przedsądowych, które mają na celu uregulowanie spraw w drodze ugody.
Postępowanie egzekucyjne
Reprezentacja mandantów w postępowaniach egzekucyjnych ma na celu zapewnienie większej ich efektywności poprzez stałą kontrolę nad czynnościami dokonywanymi przez komorników.
Pozasądowa windykacja należności
Wielu przedsiębiorców napotyka na problemy z uzyskaniem zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Prowadzi to nie tylko do nie uzyskiwania należnych pieniędzy, lecz także zmusza do tego, by prowadzić dodatkowe działania, niezwiązane z bezpośrednim uzyskiwaniem przychodów. Z punktu widzenia interesu gospodarczego proces sądowy stanowić winien ostateczność i dlatego oferujemy pomoc w zakresie pozasądowej windykacji należności. Prowadzenie z dłużnikiem tzw. grę windykacyjną, przy wykorzystaniu atrybutów Kancelarii często prowadzi do dobrowolnego zaspokojenia roszczeń naszych klientów.
Pozostałe
Kancelaria świadczy pomoc prawną także w zakresie m.in.:
- prawa administracyjnego;
- prawa zamówień publicznych;
- prawa upadłościowego i naprawczego;
- prawa własności przemysłowej;
- prawa ochrony konsumentów i konkurencji.