Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Artur Lewicki

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (nr Bd-709).

Ukończył m.in. podyplomowe studium z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz kurs Podstawy rachunkowości i księgowość firmy, organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Autor książki Zarząd i rada nadzorcza. Świadczenia uzyskiwane przez członków oraz licznych publikacji.

W Kancelarii odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów podatkowych, a także windykację należności. Dodatkowo zajmuje się prawem spółek ze szczególnym uwzględnieniem ustroju spółki akcyjnej.

W 2005 r. uzyskał tytuł Lidera usług prawnych w dziedzinie prawo podatkowe w rankingu kancelarii i firm prawniczych województwa kujawsko-pomorskiego organizowanym przez „Rzeczpospolitą”.

W 2007 r. odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.Spis publikacji

Publikacje książkowe:
Zarząd i rada nadzorcza. Świadczenia uzyskiwane przez członków. W-wa 2002, Infor

Artykuły
1. Opodatkowanie umorzenia akcji - Przegląd Podatkowy Nr 5/99, s.8-10;
2. Implikacje podatkowe sprzedaży z zastrzeżeniem własności - Przegląd Podatkowy Nr 8/99, s. 16-18;
3. Uprawnienia nabywcy rzeczy oznaczonej co do gatunku z tytułu rękojmi za wady - Glosa Nr 7/0, s. 10-14;
4. Opodatkowanie i transfer dywidend zagranicznych udziałowców - Prawo Przedsiębiorcy Nr 34/0, s.13-15;
5. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - Prawo Przedsiębiorcy Nr 38/00, s. 21-22;
6. Usługi noclegowe i gastronomiczne jako wydatki na reprezentację - Koszty Nr 19/00, s. 1, 11-12;
7. Zbycie udziału w spółce osobowej (aspekty podatkowe) - Prawo Spółek Nr 10/00, s. 30-35;
8. Opodatkowanie usług radców prawnych podatkiem od towarów i usług - Radca Prawny Nr 5/00, s. 36-42;
9. Zatrudnienie w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę - Gazeta Prawna Nr 109/00, s. 10;
10. Wybór biegłego rewidenta - Prawo Przedsiębiorcy Nr 49/00, s. 17-19
11. Opodatkowanie usług radców prawnych podatkiem od towarów i usług - Uzupełnienie - Radca Prawny Nr 6/00, s. 124-125;
12. O radcostwie słów kilka - Temidium 3/2000, s. 24-26;
13. Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę - Gazeta Prawna Nr 125/00, s. 10;
14. Zatrudnienie w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę - Gazeta Prawna Nr 127/00, s. 10;
15. Sprzedaż wierzytelności - Koszty Nr 1/01 s. 1, 11-12 (współaut.);
16. Opłaty za spalanie paliwa - Prawo przedsiębiorcy Nr 3/01, 69 - 70;
17. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika - Gazeta Prawna Nr 27/01, s. 10;
18. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa radcy prawnego - Radca Prawny Nr2/01, s.103-105;
19. Opodatkowanie zysku wspólnika spółki osobowej - wybrane problemy - Glosa Nr 6/01, s. 2-5;
20. Wynagrodzenie netto w umowie o pracę - Gazeta Prawna Nr 68/01, s. 9;
21. Należy zmienić opodatkowanie kontraktów menedżerskich - Puls Biznesu z 19.06.01, s. 24;
22. Zezwolenia na pracę w zarządach - Gazeta Prawna z Nr 76/01, s.9;
23. Świadczenia uzyskiwane przez członków zarządów spółek kapitałowych. Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe - Prawo Spółek Nr 7-8/01, s 24-38;
24. Czy opłaca się zmienić rok podatkowy? - Prawo Przedsiębiorcy Nr 33/01, s. 9-11;
25. Nie każdy może być członkiem zarządu - Puls Biznesu z 9.10.01;
26. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego - obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe - Temidium Nr 4/01, s. 15-20;
27. Tryb nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki - Gazeta Prawna z 21.11.01;
28. Reprezentacja spółki w umowie o pracę z członkiem zarządu - Gazeta Prawna z 27.11.01, s.19;
29. Zasady wynagradzania członków rad nadzorczych - Prawo Spółek Nr 12/01, s. 45 - 47;
30. Zezwolenie na pracę dla członków zarządów - Gazeta Prawna Nr 165 z dn. 11.12.01, s.17;
31. Uczestnictwo w zarządzie spółki - Prawo Przedsiębiorcy Nr 51-52/01, s. 15-16;
32. Jak zatrudnić menedżera ? - Prawo Przedsiębiorcy Nr 1/02, s. 18-19;
33. Świadczenia dla członków zarządu - Prawo Przedsiębiorcy Nr 10, s. 10-11;
34. Zezwolenia dla członków zarządów - cudzoziemców - Gazeta Prawna Nr 84 z 30.4-1.5.02, s. 12;
35. Glosa do wyroku NSA z 16.06.1998r. (III SA 144/97) - Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Nr 2/02, s. 245;
36. Konsekwencje prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podmiot nieuprawniony - Rachunkowość Nr 6/02, s. 23-28;
37. Pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - Monitor Podatkowy Nr 7/02, s.19-22;
38. Zaliczki na dywidendę opodatkowane - Prawo Przedsiębiorcy Nr 31/02, s. 12-15;
39. Świadczenie przez radców prawnych tzw. usług rachunkowych - Temidium 3/02, s.19 i 22;
40. Czy warto przekształcić spółkę - Prawo Przedsiębiorcy Nr 36/02, s. 9-11;
41. Sprawdź, kto prowadzi księgi - Puls Biznesu z 16.10.2002r.;
42. Uważaj, komu powierzasz księgi - Puls Biznesu z 23.10.2002r.;
43. Menedżer na ryczałcie ? - Prawo Przedsiębiorcy Nr 50/2002, s. 8.;
44. Nie tylko dla reklamy - Dobra Firma/Rzeczpospolita z 9.09.03, s.F12-F13;
45. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową - aspekty podatkowe - Glosa Nr9/03, s. 21-27;
46. Zakaz łączenia funkcji przez członków organów spółki dominującej i spółki zależnej - Prawo Spółek Nr 11/202, s. 10-14;
47. Projekty racjonalizatorskie i opodatkowanie ich twórców - Monitor Podatkowy 12/2003;
48. Opodatkowanie transportu towarów do państw trzecich - Prawo Przedsiębiorcy 28-29/2006;
49. Wydatki na wykonanie przyłączy i infrastruktury drogowej a VAT - Prawo Przedsiębiorcy Nr 32/2006;
50. Opodatkowanie czynności przekazania przyłączy lub infrastruktury drogowej - Prawo Przedsiębiorcy Nr 34/2006;

51. Czynsz płacony za urządzenie przemysłowe jest należnością licencyjną – Podatki i rachunkowość/Rzeczpospolita z 9.1.13, s.D4-D5.