Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

REGON do Krajowego Rejestru Sądowego nadal zgłaszamy samodzielnie


Zgodnie ze znowelizowanym art. 19b ust 1b pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym numer NIP przedsiębiorcy wpisanego do Rejestru jest wpisywany przez sąd rejestrowy z urzędu po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP. Przedsiębiorca nie więc musi martwić się o jego ujawnienie ani ponosić tego kosztów. Wpis ten nie podlega ani opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca może nawet nie być świadomy faktu dokonania ww. wpisu albowiem postanowienie w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia ani tez doręczenia podmiotowi, którego dotyczy.


Jednocześnie podkreślić należy, że ww. zasady nie obejmują ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców numeru REGON. W przypadku REGON-u ustawodawca nie zdecydował się bowiem na nałożenie na sądy rejestrowe obowiązku dokonania wpisu z urzędu. Zatem przedsiębiorca, pomimo funkcjonowania zasady jednego okienka, jest zmuszony złożyć obręby wniosek o ujawnienie w rejestrze numeru REGON. Jednocześnie należy podkreślić, że wpisanie numeru REGON jest obowiązkowe i sąd, który uzyskał informację o uchybieniu temu obowiązkowi, może wszcząć wobec przedsiębiorcy postępowanie przymuszające w trybie art. 24 ustawy o Krajowy Rejestrze Sądowym. W toku postępowania tym zaś sąd może nakładać na przedsiębiorcę grzywny uprzednio jednak powinien wezwać do dobrowolnego złożenia wniosku. W przypadku nowo wpisywanych do rejestru pomiotów praktyką sądów jest przysłanie wezwań wraz z postanowienia o wpisie.  Przypominamy zatem o tym obowiązku wszystkim przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie ujawnili REGON w KRS. Wniosek o ujawnienie numeru REGON nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dopełnienie tej formalności nie wiąże się więc z kosztami sądowymi.

Dorota Marszelska
radca prawny

Tagi: KRS, REGON, sąd rejestrowy, Monitor Sądowy i Gospodarczy, art. 19b KRS