Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Kto ma badać wiarygodność finansową przewoźnika?


Jeden z aktów prawnych wchodzących w skład tzw. pakietu drogowego, dotyczących administracyjno - prawnych wymogów oraz zasad wykonywania przewozu, sygnalizowany już w Informatorze, a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51), określa warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W przepisie art. 3 tego Rozporządzenia zawarto m.in. wymóg posiadania odpowiedniej zdolności finansowej dla przedsiębiorcy chcącego wykonywać przewóz.

 

Obowiązek ten został w artykule 7 Rozporządzenia nr 1071/2009 doprecyzowany w taki sposób, że w celu spełnienia omawianego wymogu posiadania odpowiedniej zdolności finansowej  - przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa od tej zasady właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.

 

Przedsiębiorca jest więc zobowiązany do co rocznego wykazywania spełnienia tak określonych wymogów. Na tym tle powstał jednak spór interpretacyjny, o dużym znaczeniu praktycznym, szczególnie dla małych form transportowych. Pojawiła się wątpliwość, czy przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowość oraz badania sprawdzania finansowego przez biegłego rewidenta, musi i tak legitymować się wobec starosty, poświadczeniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Takie rozumienie omawianego  przepisu, uderzało w małe firmy, gdyż wiązało się z dodatkowymi wydatkami i obowiązkami, które nie wynikają przecież z przepisów rachunkowych.

 

Stąd warte odnotowania za Rzeczpospolitą z 27.07.2012, jest orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, które według informacji dziennika, uchyliło decyzję starosty, który zakwestionował  sprawozdanie  finansowe sygnowane jedynie przez przedsiębiorcę, a nie biegłego rewidenta. Jeśli ten kierunek wykładni omawianego przepisu się utrzyma, wówczas z pewnością odciąży to drobnych przewoźników, lecz jednocześnie może osłabić wiarygodność wyliczeń, co do posiadanego przez nich zabezpieczenia finansowego.

 

Marek Hoc

radca prawny

Partner

 

tagi: transport drogowy, pakiet drogowy, wiarygodność finansowa przewoźnika