Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Przetwarzanie danych osobowych w związku z COVID-19


Pandemia COVID-19 nałożyła na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, polegających na podejmowaniu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wiele z nałożonych obowiązków pociąga za sobą konieczność przetwarzania danych osobowych – pracowników, współpracowników, a także osób trzecich, klientów, czy kontrahentów. Powyższe rodzi wiele pytań m.in. o podstawę prawną i formę przetwarzania takich danych.

 

Przedsiębiorca, który zbiera dane osobowe w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 powinien pamiętać o zasadzie adekwatności - należy zbierać tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia określonego celu, a więc zbieranie danych należy ograniczyć do niezbędnego minimum (tzw. „minimalizacja danych”). Dane zebrane w tym szczególnym celu (najogólniej - przeciwdziałania epidemii), powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, a więc do czasu zakończenia stanu pandemii.

 

Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych w czasie epidemii, swoje źródło znajdują w samym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Podstawę zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem zapewniają art. 6 ust. 1 lit. d RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz, w przypadku tzw. szczególnych kategorii danych, art. 9 ust 2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody) oraz art. 9 ust 2 lit i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego). Natomiast szczegółowych podstaw prawnych można doszukiwać się w rozwiązaniach wyznaczanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (działającego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

 

Co istotne, w okolicznościach panującej pandemii posługiwanie się zgodą osób, których dane dotyczą, jako jedyną podstawą prawną ich przetwarzania w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, nie jest niezbędnym ani najbardziej trafnym rozwiązaniem (należy chociażby pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie odwołana).

 

Co interesujące, RODO w swojej pierwotnej treści powołuje się wprost na zapobieganie epidemii w kontekście legalności przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą, np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

 

Niezależnie od spełnienia obowiązku zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, administratorzy, a więc podmioty, które zbierają takie dane, powinny pamiętać o wymogach odpowiedniego zabezpieczenia gromadzonych danych, a także o obowiązkowych klauzulach informacyjnych.

 

Agata Spłocharska

radca prawny

 

Tagi: dane osobowe, dane osobowe w czasie pandemii, przetwarzanie danych osobowych w czasie pandemii, zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w czasie pandemii, przetwarzanie danych osobowych a COVID-19