Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Przedawnienie należności a Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne – istotne zmiany w przepisach


W tym szczególnie trudnym dla wielu przedsiębiorców okresie zdecydowanie częściej, aniżeli wcześniej, spotykają się z różnego rodzaju postępowaniami, których celem jest bądź to tzw. restrukturyzacja kontrahenta lub wręcz zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa wobec niewypłacalności, poprzez postępowania upadłościowe.

 

Należy odnotować, iż w przeszłości niestety wbrew odczuciu i intencjom wielu przedsiębiorców sam fakt zgłoszenia przez nich swoich roszczeń w toku postępowania np. restrukturyzacyjnego najczęściej nie prowadził do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia ich wierzytelności.  Mogło dość bowiem do sytuacji, w której  wobec umorzenia tego rodzaju postępowań (np. z uwagi na brak porozumienia dłużnika z wierzycielami co do propozycji układowych), istniało ryzyko tego, że należności te mogły  ulec przedawnieniu. Z drugiej zaś strony wierzyciel stał przed kuriozalnym z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i logiki dylematem, inwestowania kolejnych środków w postępowanie sądowe, aby zabezpieczyć się przed przedawnieniem roszczeń, mając pełną wiadomość, że dłużnik najpewniej nigdy tego wyroku w całości czy chociażby w  zdecydowanej części nie wykona, a nadto w niektórych sytuacjach oczekiwać, iż jedną z pierwszych decyzji procesowych sądu będzie zawieszenie tego postępowania sądowego właśnie z uwagi na restrukturyzację dłużnika.

 

Ostatnimi nowelizacjami ustawodawca starał się uporządkować wprowadzone rozwiązania prawne, zmierzając do tego, aby co do zasady zgłoszenie wierzytelności w toku postępowań opisanych na wstępie miało wpływ na bieg terminu przedawnienia. W szczególności należy wskazać na wreszcie jednoznaczne wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie poprzez i obowiązujący od 24 marca 2020 roku przepis art. 239a prawa upadłościowego, który stanowi „Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.” Można jedynie odnotować, iż to rozwiązanie jest odwołaniem się do jednolitej w ostatnich latach linii orzeczniczej.

Nowelizacja z  24 marca 2020 roku prawa restrukturyzacyjnego wprowadza natomiast do przepisu art. 259. nowy ustęp czwarty, zgodnie z którym co do zasady w odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego postępowania układowego. Rozwiązanie to będzie miało zatem zastosowanie do przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego, a także do postępowania układowego.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie, jako rozwiewające część powstałych w tym zakresie wątpliwości oraz wręcz konieczne dla zapewnienia toku sprawnego prowadzenia postępowań, a  przede wszystkim pozwalające na unikanie inicjowania szeregu postępowań sądowych.

Przemysław Wolski

Radca prawny

Partner

 

Tagi: sanacja a przedawnienie, upadłość a przedawnienie, czy postępowanie restrukturyzacyjne przerywa bieg przedawnienia,