Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Nowe tendencje w sprawach frankowych


Pod wpływem orzecznictwa Sądu Najwyższego rysuje się obecnie nowa tendencja w judykaturze w sprawach kredytów frankowych. W świetle wyroku w sprawie V CSK 382/18 możliwe jest obecnie unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest wzajemny obowiązek zwrotu przez strony tego, co od siebie otrzymały. Bierze się jednak pod uwagę tylko kwoty w złotówkach. Np. jeśli bank wypłacił kredytobiorcy 300.000 zł, a kredytobiorca, spłacając raty (z odsetkami, prowizjami itd.), wpłacił do banku w sumie 380.000 zł, to bank musi oddać mu różnicę, tj. 80.000 zł. Ostateczną decyzję (zgodę na unieważnienie) musi jednak podjąć kredytobiorca. Rozwiązanie takie służy jego ochronie. Mając kredyt we w frankach, warto więc dokonać prostego przeliczenia, ile się dostało, a ile zapłaciło.

Do wszczynania spraw „frankowych” zachęca obecnie także niska opłata sądowa. Praktycznie bez względu na wartość przedmiotu sporu opłata ta wynosi obecnie 1.000 złotych. Zasada ta dotyczy zresztą wszystkich spraw o roszczenia wynikające z czynności bankowych, jeśli wszczyna ją konsument lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rodzinne. Odnosi się ona zatem do wszystkich sporów sądowych z bankiem, jeśli tylko po stronie powodowej występuje konsument (np. w sprawach dot. rozliczeń kary kredytowej, defraudacji środków z rachunku bankowego, wadliwego doradztwa inwestycyjnego banku). Co więcej, opłata ta może być jeszcze niższa, jeśli wartość przedmiotu sporu leży poniżej 20.000 złotych, co pewnie w sprawach frankowych często się nie zdarza, ale dotyczyć może innych spraw, w których konsument domaga się od banku odszkodowania.

Wspomnieć też warto o zauważalnej tendencji sądów powszechnych do zabezpieczania powództw w sprawach frankowych poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas postępowania. Udzielane są zabezpieczenia polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłat rat kredytu. Ponadto sądy zakazują bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Tendencja ta nie przyjęła się jeszcze w całym kraju, ale wyraźnie widoczna jest w niektórych sądach i przekonywająco uzasadniona została przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z 12 maja 2020, XXV C 3091/19.

 

Dr Jarosław Kuropatwiński

Partner zarządzający

radca prawny