Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Ograniczenie kręgu stron w prawie budowlanym


Prawo budowlane posługuje się autonomicznym  pojęciem strony. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 prawa budowalnego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Kluczowe zatem znacznie dla ustalenia jakie podmioty mają prawo brać udział w  postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę, ma definicja obszaru oddziaływania obiektu. Nowela prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) wchodząca w życie  z dniem 19 września 2020 r. istotnie zmodyfikowała ww. definicję, a tym samym krąg stron postępowania.

 

Zgodnie z obowiązująca do dnia 19.09.2020 definicją przez „obszar oddziaływania obiektu” należało rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Definicja ta była zatem nieostra i pozwalała na sporą swobodę interpretacyjna, a co za tym idzie powodowała niepewność sytuacji inwestora. Ustając krąg stron należało brać pod uwagę wszelkie ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym inne formy wpływu na sąsiednie nieruchomości takie jak np. hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczenie powietrza, wody. Zgodnie ze znowelizowaną definicją obszarem oddziaływania obiektu jest wyłącznie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Ta na pierwszy rzut oka drobna różnica może mieć fundamentalne znaczenie dla przyspieszenia postępowań.  Przy ustalaniu obszaru oddziaływania obiektu brane będą pod uwagę jedynie ograniczenia w zabudowie nie zaś inne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia te będą musiały mieć zatem charakter uniemożliwiający lub ograniczający wykonywanie robót budowlanych i opierać się na  przepisach techniczno-budowlanych lub innych przepisach, które ustanawiają wyraźne wymogi w zakresie zabudowy nieruchomości.

Zmiana z pewnością będzie korzystna z punktu widzenia inwestorów oraz przyspieszenia i uproszczenia uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Dorota Marszelska-Foss

radca prawny