Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY


Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu Pracy, wprowadzające uregulowania dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej. Jedną z przyczyn ich wprowadzenia było rozpoczęcie stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  (RODO) oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Monitoring w zakładzie pracy jest szczególnym rodzajem nadzoru pracodawcy. W myśl nowego art. 222 §1 k.p. „pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)”. Przepis ten wskazuje na dopuszczalność montowania przez pracodawcę kamer zarówno wewnątrz budynku – w pomieszczeniach, w których pracownicy pracują, jak i na zewnątrz.

Monitoring może być stosowany wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla enumeratywnie wskazanych celów. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca może wprowadzić monitoring jeżeli jest to niezbędne do:

ü  bezpieczeństwa pracowników,

ü  ochrony mienia,

ü  kontroli produkcji,

ü  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że wyłącznie wskazane wyżej okoliczności mogą być podstawą wprowadzenia monitoringu. Ustawodawca wprowadzając art. 222 §1 k.p. gwarantuje pracownikom ochronę przed nadmierną kontrolą ze strony pracodawcy.

Kodeks cywilny obok ograniczeń celowościowych wprowadza zakaz zakładania monitoringu w określonych pomieszczeniach, tj. pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach i palarniach. Zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego. Zainstalowanie urządzeń rejestrujących obraz w ww. pomieszczeniach jest możliwe, jeżeli jest to niezbędne dla celów monitoringu wizyjnego oraz nie narusza godności i innych dóbr osobistych pracowników. Monitoring w tych miejscach pełni głównie funkcję prewencyjną, bowiem ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek stosowania technik uniemożliwiających rozpoznawanie osób znajdujących się w oznaczonych pomieszczeniach. Ponadto do zamontowania monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych niezbędna jest zgoda zakładowej organizacji zawodowej, a w razie jej braku – przedstawiciela pracowników.

Wiele kontrowersji wywołuje monitoring poczty elektronicznej. Pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty pracownika wyłącznie jeśli zostaną spełnione dwie przesłanki łącznie:

ü  gdy jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz

ü  właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Na powyższych zasadach ustawodawca wprowadza możliwość stosowania innych form monitoringu, tj. kontrolę pracownika za pomocą GPS.

Do obowiązków pracodawcy należy poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu (co najmniej 2 tygodnie przed wprowadzeniem monitoringu) oraz dokładne oznaczenie przestrzeni objętej kontrolą. Co ważne, pracodawca musi w taki sposób oznaczyć monitorowany teren (za pomocą znaków czy ogłoszeń dźwiękowych), aby pracownicy nie mieli wątpliwości co do trenu objętego kontrolą. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek wskazania celu, zakresu i formy zastosowanego monitoringu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Ponadto musi poinformować pracowników jakie dane będą gromadzone w wyniku stosowania określonego rodzaju monitoringu. W odniesieniu do kontroli poczty elektronicznej wiele problemów wywołuje dokładne określenie obszarów podlegających kontroli.

 

Agata Porębska

 

 

Tagi: kodeks pracy, RODO, monitoring miejsca pracy, monitoring poczty elektronicznej, pracownik, pracodawca