Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Stan epidemii pozwala na wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji


We wtorek 23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku określaną jako Tarczą 4.0. Zgodnie z nowododanym do tzw. specustawy COVID - 19 art. 15gf, w okresie stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego pracodawca (ale i między innymi także zleceniodawca) będzie miał prawo do przedterminowego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, co więcej: będzie mógł to uczynić zachowując jedynie siedmiodniowy termin.

Zgodnie z art. Art. 15gf w/w ustawy:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy,

2) umowy agencyjnej,

3) umowy zlecenia,

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo

5) umowy o dzieło

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu w/w ustawy, projektowany przepis jednostronnie uprawnia do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

 

Co ważne: do wypowiedzenia jest uprawniona tylko jedna strona umowy, to jest strona, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji.

 

Stroną tą jest zatem odpowiednio: pracodawca, dający zlecenie, zamawiający. Przyznanie uprawnień tylko jednej stronie wynika z sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 – pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający w obliczu gospodarczych konsekwencji epidemii nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników, agentów, przyjmujących zlecenie oraz przyjmujących zamówienie z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej.

 

Jednocześnie w interesie części pracodawców, dających zlecenie i zamawiających jest dalsze trwanie umów o zakazie konkurencji. Uprawnienie do wypowiedzenia przewiduje się zatem jako jednostronne, by nie naruszyć interesów tych podmiotów. Przewiduje się 7-dniowy termin wypowiedzenia, z którego upływem wygaśnie umowa o zakazie konkurencji. Strona zobowiązana do zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez drugą stronę umowy od prowadzenia działalności konkurencyjnej ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za okres do wygaśnięcia umowy, co wynika z instytucji wypowiedzenia. Wypowiedzenie na podstawie projektowanego przepisu.

 

Rozwiązanie to ma spory walor dla pracodawców, wydaje się być jednak nieproporcjonalnie niekorzystne dla pracowników, zleceniobiorców i agentów – jako co do zasady słabszych stron danego stosunku prawnego; pozbawienie takich podmiotów odszkodowań za powstrzymanie się od czynności konkurencyjnych, zwłaszcza w dobie masowych zwolnień i redukcji miejsc pracy wydaje się być rozwiązaniem kontrowersyjnym; dyskusyjny jest także bardzo krótki, bo 7 dniowy termin wypowiedzenia; rozwiązaniem do przyjęcia byłby tu jak się wydaje termin miesięczny – eliminujący element zaskoczenia pracownika/zleceniobiorcy/czy agenta liczącego na dochód z w/w tytułu. Wskazany wyżej przepis zachował jednak w toku prac legislacyjnych w całości projektowanie brzmienie

 

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny