Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Spadek obrotów uzasadni wypłatę niższych odszkodowań i odpraw


Zgodnie z art. 15gd wprowadzonym ww. Tarczą 4.0. do tzw. specustawy COVID-19 z 2.3.2020r. pracodawca, który odnotował spadek obrotów z powodu COVID-19 będzie miał prawo do wypłaty niższych odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę

Art. 15gd w/w ustawy:

 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Jak wnioskować można z uzasadnienia ustawy, jest to rozwiązanie mające korespondować z rozwiązaniami przewidzianymi w art. 15g tzw. specustawy COVID-19 z 2.03.2020r. – tyle tylko, że art. 15g (a także nowododany art. 15gg) umożliwia przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze spadły na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tymczasem w przypadku art. 15gd jest to pomoc … przez stworzenie możliwości faktycznego ograniczenia wysokości świadczeń przysługujących pracownikom zarabiającym powyżej 8600,-- zł brutto – jest to zatem pomoc państwa przez stworzenie możliwości … zabrania pieniędzy z kieszeni prywatnych (pracownika) a nie poprzez przyznanie środków publicznych (FP, FGŚP, środki unijne). Pomimo, iż przepis art. 15gd ust. 1 jeśli wykładać go propracowniczo, uznać należy za semiimperatywny, a zatem teoretycznie do pomyślenia byłoby dokonanie przez pracodawcę wypłaty odszkodowań i odpraw na dotychczasowych, korzystniejszych zasadach, to jednak, jak można się spodziewać, większość pracodawców nie będzie raczej tym zainteresowana (także w kontekście danin publicznych należnych już wówczas z tego tytułu).

 

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny