Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Użytkownicy wieczyści mają więcej czasu na uiszczenie opłat, a część z nich także szansę na ich obniżenie


Osoby, które nas posłuchały i nie zapłaciły rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa skorzystają na tym w jeszcze większym stopniu, albowiem termin do zapłaty zostaje ponownie przesunięty – z 30-go czerwca 2020 na 31-szy stycznia 2021. Dotyczy to także opłaty, której termin był przełożony decyzją właściwego organu.

Jednocześnie jednak część opłaty rocznej podlegać będzie umorzeniu. W przypadkach, gdy grunty należące do Skarbu Państwa wykorzystywane są do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej i wystąpił u nich spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, wówczas roczna opłata podlegać będzie obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 (na chwilę obecną obniżka wyniesie ok. 25% i z każdym dniem się zwiększa).

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 

1)       nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2)       nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

Ponadto zmniejszenie opłaty będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

1)       zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości przed upływem terminu 31 stycznia 2020r.;

2)       braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

Przepisy nie regulują sytuacji, w której przedsiębiorca już zapłacił należną w 2020r. opłatę za użytkowanie wieczyste (pamiętajmy, że przesuniecie pierwotnego terminu nastąpiło dopiero w ostatniej chwili). Tym niemniej uzasadnione wydaje się wówczas występowanie ze zgłoszeniami wraz z wnioskami o zwrot nadpłaty (jeśli wystąpią przesłanki do umorzenia części opłaty).

 

Ponadto upoważniono rady gmin/powiatu oraz sejmiki wojewódzkie do podjęcia uchwał w sprawie zmniejszenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości samorządowych – na warunkach analogicznych do wyżej przedstawionych. Doświadczenia płynące z praktyki samorządów w zakresie umarzenia podatków od nieruchomości wskazują, że takie uchwały będą miały niestety charakter wyjątkowy.

 

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający

 

tagi: opłata za użytkowanie wieczyste, zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste w tarczy 4.0, tarcza 4.0