Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

W czasie epidemii pozwolenie na użytkowanie nie zawsze konieczne


W ramach tarczy antykryzysowej 2.0 ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) wprowadzono regulację istotną z punktu widzenia inwestorów, którzy w okresie stanu epidemii kończą budowę obiektu, do użytkowania którego „normalnie” można przystąpić dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. To szczególne unormowanie zostało zamieszczone w dodanym wymienioną nowelizacją przepisie art. 31zy1 specustawy COVID-19 (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Zgodnie z tym przepisem obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jest wyłączony w przypadku obiektów budowlanych, dla których został on przewidziany ze względu na ich kategorię wskazaną w załączniku do ustawy – Prawo budowalne, a także, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu ma nastąpić przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii trzeba uzyskać jedynie, gdy toczyło się:

1)    postępowanie w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej zakończone wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych albo decyzji zatwierdzającej projekt budowlany, jeśli samowolnie realizowana budowa została już zakończona,

2)    postępowanie naprawcze w trybie przepisów art. 50 i 51 Prawa budowlanego (prowadzone m. in. w przypadku wykonywania robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia bądź środowiska lub istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub przepisach prawa), w którym została wydana decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo decyzja zatwierdzająca projekt zamienny.

 

W myśl tej szczególnej regulacji wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 

Zwolnienie inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie powinno usprawnić oddawanie do użytku nowo wybudowanych budynków i budowli w tym szczególnym czasie, jakim jest okres stanu epidemii. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy proces inwestycyjny kończy się zawiadomieniem o zakończeniu budowy, a nie decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, a następnie organ nadzoru budowlanego przeprowadzi (np. z inicjatywy sąsiada) kontrolę i stwierdzi nieprawidłowości, może np. wydać decyzję nakazującą wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, wskazując termin wykonania tych prac. W skrajnych przypadkach może też zostać wydana decyzja nakazującą rozbiórkę. Podstawą prawną do wydania takich decyzji są przepisy art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z ust. 7 Prawa budowlanego.

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

tagi

stan epidemii a pozwolenie na użytkowanie

pozwolenie na użytkowanie tarcza antykryzysowa

zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w okresie stanu epidemii

przystąpienie na użytkowania obiektu budowlanego w okresie stanu epidemii