Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Kolejny obowiązek dla przedsiębiorcy


Zasadniczym obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w/w ustawą nowelizującą jest konieczność poinformowania własnego kontrahenta o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 Pkt 6) ustawy z 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Stosownie bowiem do znowelizowanego przepisu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

 

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.”

 

Sankcję za niezłożenie powyższego oświadczenia określa dalszy przepis omawianej ustawy, który w  art. 13za stanowi, że:

 

Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4c, nie składa oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, albo składa oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.

 

Podkreślić należy, że w świetle nowelizacji ustawy z 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, dokonanej omawianą ustawą, dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który nie jest  mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.( 8 )). W tym miejscu przytoczyć zatem należy na treść Artykułu 2 Załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia Komisji (UE)

 

Pułapy zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa

1.   Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2.   W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

3.   W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 

 

Na koniec należy dla porządku także wyjaśnić, że ustawa, o której mowa wyżej, tj. ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, do końca 2019 roku nosiła nazwę: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Marek Hoc

radca prawny


tagi: obowiązek informacyjny terminy zapłaty, duży przedsiębiorca, zatory płatnicze, terminy zapłaty rozporządzenie 651/2014, art. 4c a zatory płatnicze, terminy zapłaty w transakcjach - grzywna