Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych


Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wprowadza kolejne zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowy, zwłaszcza akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Od 1 stycznia 2020 spółki te będą zobowiązane prowadzić własne strony internetowe. Na stronach tych  powinny zostać wydzielone miejsca przeznaczone na komunikację z akcjonariuszami. Spółka powinna publikować na nich m.in. wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia. Adres strony podlegać będzie obowiązkowemu ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązek dematerializacji akcji. Akcje nie będą już mogły posiadać formy dokumentu lecz stanowić będą zapis elektroniczny  w rejestrze akcjonariuszy. Akcje papierowe stracą ważność co prawda dopiero  z dniem 1.1.2021, już jednak do 30.06.2020 spółka powinna wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy i podpisać z nim umowę. Wobec faktu, iż wybór następuje w formie uchwały walnego zgromadzenia warto pamiętać o tym przy okazji zwyczajnych walnych zgromadzeń za rok obrotowy 2019. Uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy są jedynie podmioty, które na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, mogą  prowadzić rachunki papierów wartościowych. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie dokonywał wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Po zawarciu umowy spółka ma obowiązek wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Akcje w formie dokumentowej utracą ważność z dniem 1. Stycznia 2021r. zachowają jednak nadal  moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych. Całkowita utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy  nastąpi zaś z dniem 01.01.2026 r.

Po wejściu w życie zmian wobec spółki za akcjonariusza będzie się uważało wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Prawa akcjonariuszy którzy nie złożą dokumentów akcji w odpowiednim terminie wygarną. Wobec powyższych skutków niezwykle istotne jest zapewnienie wdrożenia procedury zmiany formy akcji w formę elektroniczną i wpis do rejestru akcjonariuszy.   Regulacja ma wprowadzić większa transparentność i pewność faktu, kto jest akcjonariuszem spółki. Oznaczać będzie jednak zwiększenie kosztów funkcjonowania spółki akcyjnej. Alternatywą ma być możliwość założenia tzw. prostej spółki akcyjne, która wejdzie w życie od marca 2020. O tym jednak już w kolejnym Informatorze.

 

Dorota Marszelska-Foss

radca prawny

 

tagi: akcje zdematerializowane, akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo- akcyjnej, rejestr akcjonariuszy