Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Problemy z regulowaniem przez spółki osobowe zaliczek na podatki wspólników


Źródłem problemu skuteczności zaliczek podatkowych (jak i samych podatków przy rozliczeniach rocznych) wpłaconych przez spółkę osobową jest treść art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, który obowiązuje od 1.01.2016r. Przepis ten stanowi, że zapłata podatku przez inny podmiot może nastąpić jedynie, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

W niedawnych interpretacjach fiskusa zajęto następujące stanowisko:

- Zapłata podatku na rzecz wspólnika spółki jawnej przez inny podmiot, jest więc możliwa (art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), ale tylko w kwocie nieprzekraczającej 1.000 zł. W takim przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika. Jeżeli kwota podatku przekracza 1.000 zł, taka zapłata jest niedopuszczalna – interpretacja indywidualna z dn. 22.10.2019r. w spr. 0115-KDIT2-3.4011.318.2019.1.AD;

- Podsumowując, należy stwierdzić, że zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego w wysokości przekraczającej 1000 zł dokonana przez spółkę komandytową w imieniu jej wspólnika ze środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym spółki komandytowej, stanowiących jej dochód przypadający na komandytariusza proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku, nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego komandytariusza z tytułu zaliczki na podatek oraz podatku dochodowego od osób prawnych - interpretacja indywidualna z dn. 28.02.2017r. w spr. 1462-IPPB6.4518.1.2017.1.SO;

Tymczasem WSA w Rzeszowie, w prawomocnym wyroku z dn. 25.07.2018r. w spr.I SA/Rz 441/18 dokonał rozróżnienia pojęć „zapłata” i „wpłata” i podkreślając brak ustawowej definicji „zapłaty” sformułował następującą tezę:

Przyjmując, że termin "zapłata" należy rozumieć poprzez jego znaczenie w języku etnicznym, i mając na uwadze, że ustawową zasadą jest, że zapłaty dokonuje podatnik, to uprawnione jest stwierdzenie, że "zapłata" dotyczy innego zdarzenia, niż "wpłata", to znaczy techniczna czynność uiszczenia gotówką lub w obrocie bezgotówkowym kwoty podatku przez inny podmiot niż podatnik. "Wpłata" w tym rozumieniu oznacza również inne zdarzenie niż wpłata dokonana przez płatnika lub inkasenta wywołująca wygaszenie ich zobowiązań w całości lub w części”.

 

Sąd zwrócił także uwagę na treść § 2 art. 62b Ordynacji, w którym ustawodawca nakazał, by w przypadkach nie budzącej wątpliwości treści dowodu zapłaty odnośnie jej przeznaczenia przyjmować, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Z uwagi na powyższe różnice interpretacyjne oraz doniosłe skutki przyjęcia niedopuszczalności opłacania zaliczek przez spółki osobowe (istnienie długu podatkowego wspólnika) rekomendujemy odstąpienie od tej praktyki do czasu, gdy sprawa ta zostanie jednoznacznie uregulowana w przepisach względnie ustabilizuje się korzystna dla podatników linia orzecznicza sądów.

 

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający

 

Tagi: zapłata podatku, zapłata podatku przez spółkę osobową, zaliczka opłacana przez spółkę, art. 62b Ordynacji podatkowej