Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zgromadzenia Wspólników przez Skype’a już możliwe


Nasze życie nabiera tempa we wszystkich dziedzinach. W tym pędzie trudno często wspólnikom znaleźć czas na wspólny udział w zgromadzeniu, zwłaszcza jeżeli wspólnikami są osoby mające miejsce zamieszkania zagranicą. Co prawda możliwy we większości przypadków jest udział w zgromadzeniu przez pełnomocnika, jednak nie zawsze jest to wskazane. Wspólnicy mogą nie chcieć, aby w podejmowaniu istotnych dla spółki decyzji brała udział inna osoba. W grę mogła wchodzić co prawa również procedura pisemna  podejmowania uchwał, jednak jest ona czasochłonna oraz  nie pozwala wspólnikom na wspólne omówienie istotnych kwestii i podjęcia decyzji. Jej przeprowadzenie zgodnie z przepisem art. 227 § 2 k.s.h.  ponadto możliwe jest  tylko w przypadku gdy wszyscy wspólnicy wyrazili na to zgodę.

 

W dniu 3.09.2019 wszedł  w życie nowym przepis art.  2341 k.s.h. wprowadzający możliwość odbycia i udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Odbycie zgromadzenia w tym trybie nie wymaga każdorazowej zgody wspólników jednak musi być przewidziane w umowie spółki. Tym samym aby skorzystać z tego ułatwienia, spółki już istniejące muszą zmienić umowę spółki, a przeprowadzenie zgromadzenia w ten sposób  jest możliwe dopiero po rejestracji  zmiany.

 

Zgodnie z ww. przepisem umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

 

Przepis precyzuje również, że w przypadku gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 

Pewne modyfikacje wprowadzono również przy sporządzaniu protokołów zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku do protokołu należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie art. 2341 k.s.h.  nie są wymagane.

Zmianę należy ocenić pozytywnie. Ułatwi ona w wielu przypadkach sprawne obywanie zgromadzeń. Pozostaje co prawda wątpliwość czy nowy sposób udziału nie będzie  wykorzystywany dla wyeliminowania wspólników z udziału w zgromadzeniu np. poprzez zakłócenie komunikacji. Pytanie również w jaki sposób  będą przebiegać głosownia tajne.   Nie mniej jednak również w tradycyjnym zgromadzeniu   mogły występować przypadki takich zakłóceń, np. nie wpuszczenie wspólnika na salę.

Z pewnością przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu do umowy takiego sposobu głosowania wspólnicy powinni przemyśleć czy rzeczywiście jest to w ich przypadku celowe.  Należy również starannie opracować odpowiednie postanowienia umowy spółki dotyczące przebiegu zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, aby uniknąć nadużyć.

 

Dorota Marszelska-Foss

radca prawny

tagi:

zgromadzenia wspólników przez Internet,

zgromadzenia wspólników przez Skyp’a

zgromadzenia wspólników przez Whatsapp