Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Postępowanie gospodarcze powraca jeszcze przed końcem roku


Postępowanie gospodarcze jest specjalnym rodzajem postępowania mającym zastosowanie w sporach między przedsiębiorcami. Nie jest to instytucja nowa w prawie polski, odrębne postępowanie gospodarcze obowiązywało przez ponad 20 lat od 1989 r. do 2012 r. Mimo zniesienia tego postępowania zachowano wyodrębnione sądy gospodarcze oraz odrębne pojęcie sprawy gospodarczej. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w okresie po zniesieniu odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych wpływ spraw do sądów gospodarczych wzrósł z 1,44 mln spraw w 2012 roku do 1,97 mln spraw w 2017 roku. Jednocześnie liczba spraw zaległych wzrosła ze 183 tys. spraw w 2012 roku do 400 tys. spraw na koniec 2017 roku.

Remedium na przedłużający się proces ma być wprowadzenie odrębnego postępowania gospodarczego, które będzie wiązało się z wyłączeniem niektórych instytucji procesowych jak powództwo wzajemne oraz z odrębnościami w postępowaniu dowodowym, które mają wpłynąć na skrócenie rozpoznawania sprawy przez sąd.

Z zakresu spraw gospodarczych wyłączone zostaną sprawy nie mające bezpośredniego związku z obrotem gospodarczym np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Natomiast niezależnie od posiadania statusu przedsiębiorcy przez stronę w postepowaniu gospodarczym będą rozpoznawane sprawy z umów o roboty budowlane oraz z umów leasingu.

Oznacza to, że w sprawach gospodarczych poza przedsiębiorcami będą występować także strony nie posiadające statusu przedsiębiorcy. Ustawodawca uznał, że od „nie-przedsiębiorców” tak jak i od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie można wymagać profesjonalizmu typowego dla przedsiębiorcy działającego na większą skalę. Wobec tego przyznano im uprawnienie do żądania rozpoznania sprawy z pominięciem rygorystycznych przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Nowelizacja wprowadza ściślejsze niż w „zwykłym” procesie ograniczenia czasowe w powoływaniu twierdzeń i dowodów. Strony winny podać wszelkie swe twierdzenia co do faktów i dowody na ich poparcie już w pierwszych pismach procesowych. Sankcją niedochowania tego obowiązku jest pominięcie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.

Nowelizacja wprowadza również prymat dowodów z dokumentów, który wymusi na przedsiębiorcach dokumentowanie faktów w celu ewentualnego wykorzystania ich w przypadku sporu. Odnosić się to będzie przede wszystkim do własnych czynności, w szczególności oświadczeń woli lub wiedzy, z którymi prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia w zakresie danego, istniejącego już stosunku prawnego (np. odbioru prac, stwierdzenia wady, zawiadomienia o tym kontrahenta). Możliwość przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków zostanie ograniczona.

Ponadto, aby zapewnić sprawniejsze  zaspokojenie roszczenia, wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych będzie stanowił tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania gospodarczego, nie zawsze skorzystanie przez stronę z możliwości wyłączenia się spod postępowania gospodarczego będzie korzystne chyba, że z uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji, kluczowe będą zeznania świadka.

 

Julia Kruszyńska

 

Tagi: postępowanie gospodarcze, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacja kpc,