Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Nowy czyn nieuczciwej konkurencji – nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty


W bieżącym miesiącu prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która co do zasady wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Ustawa ta zmienia wiele ustaw oraz wprowadza liczne zmiany, których celem - jak wskazano uzasadnieniu do projektu tej ustawy - jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa przewiduje zmiany wielu ustaw, które mają zmniejszyć negatywne skutki w obrocie handlowym nieterminowego regulowania zobowiązań umownych.   Ze względu na stosunkowo długie vacatio legis oraz duży zakres zmian w prawie wprowadzonych wymienioną ustawą, rozpoczynamy ich omówienie  w bieżącym wydaniu Informatora, przy czym  problematykę tych zmian będzie można poruszyć także   w kolejnych wydaniach Informatora.

 

W niniejszej informacji chcielibyśmy zwrócić uwagę na zmianę wprowadzoną do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która rozszerzyła katalog czynów nieuczciwej konkurencji o czyn polegający na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Czyn ten wprowadzono poprzez zmanię art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dodanie do przedmiotowej ustawy nowego art. 17g w następującym brzmieniu:

 

Art. 17g. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na:

 

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i ...);

2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;

3) niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi;

4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.

 

Tak więc czyn nieuczciwej konkurencji polegający na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi może przejawiać się w szczególności w jednej z wyżej wymienionych postaci działań, wśród których najbardziej sprecyzowane wydaje się odesłanie do naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Można jedynie w tym miejscu zasygnalizować, że dla praktyki stosowania tej normy, pomocne byłoby określenie wprost obowiązków, których naruszenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Wyjaśniająco należy też dodać, że wskazana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest w istocie rzeczy ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która w wyniku omawianej ustawy ulegnie zamianom, w tym również co do jej tytułu.

 

Powyższe oznacza, że np. naruszenie ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, będzie dawało możliwość skorzystania przez kontrahenta ze środków przewidzianych przez przepis art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a więc m.in. będzie mógł on żądać od drugiej strony umowy:

 

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.

 

Powyższa zmiana może przyznać dodatkowe narzędzie „słabszej” stronie umowy, której narzucone zostały nieuczciwe zasady dotyczące wydłużania terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jednak dopiero praktyka stosowania tych narzędzi określi na ile są one istotne i skuteczne w codziennym obrocie gospodarczym.

 

Marek Hoc

radca prawny

 

tagi: przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w celu wyeliminowania zatorów płatniczych, zatory płatnicze