Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Elektroniczne sprawozdanie finansowe krótkie podsumowanie


Jak już sygnalizowaliśmy ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono obowiązek wyłącznie elektronicznego składania dokumentów finansowych określonych w ustawie o rachunkowości do sądu rejestrowego. Nie ma już możliwości składania dokumentów w przypadku podmiotów ujawnionych w KRS  w tradycyjne formie (niezależnie od tego w jakiej formie i kiedy powstały).

 

Przy czym w przypadku dokumentów, które powstały przed dniem 1.10.2018  dopuszcza się jako prawidłową formę papierową. W taki wypadku do wniosku w formie elektronicznej dołącza się skany ww. dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wszystkie dokumenty powstałe zaś po 1.10.2018 muszą zostać sporządzone według nowych zasad tj. mieć formę elektroniczną. Powinny być zatem również podpisane w postaci elektronicznej. Co istotne nie zmieniły się zasady podpisywania samych sprawozdań a jedynie forma tego podpisu. Zgodnie więc z art.  52.  Ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Warto podkreślić, że przepisy art. 19 e) ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczą jednie sposobu składania ww. dokumentów sporządzanych w postaci elektronicznej – zgłoszenie zatem opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator, samo jednak sprawozdanie finansowe  powinno jednak być podpisane  w postaci elektronicznej przez wszystkich członków organu w przypadku organów wieloosobowych.

 

 

Istnieją ponadto dwie możliwości złożenia ww. dokumentów. Dla każdego podmiotu począwszy od dnia 15.03.2018 prowadzone jest repozytorium dokumentów finansowych, do którego składane będą dokumenty o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości. Zgłoszenie nie podlega opłatom i dokonywane jest za pośrednictwem konta do składania pism w postępowaniu rejestrowym. Rejestracja jest co prawda darmowa jednak nie wszystkie podmioty mogą skorzystać z tej drogi postępowania.  Zgłoszenie wymaga bowiem  jak wskazano powyżej zaopatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

 

Podmioty, które nie mają możliwości skorzystania z ww. drogi mogą złożyć dokumenty poprzez system S24. Zgłoszenie w tym wypadku jest płatne a dokumenty nie trafiają bezpośrednio do Repozytorium. Wniosek jest w tym wypadku rozpatrywany przez właściwy sąd rejestrowy, który po zbadaniu prawidłowości dokumentów wydaje postanowienie dotyczące wpisu wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych.

 

Zmiany dotyczące składania sprawozdań wprowadziły na początku spory chaos i niejednolitość w procedurze składania dokumentów finansowych. Co pogłębiane było dodatkowo poprzez pewne wciąż istniejące braki i niedoskonałości systemu. Nie mniej jednak dokonywane na bieżąco modyfikacje i dalsze zmiany zdają się iść w dobrym kierunku.  Samą elektronizację systemu składania sprawozdań jak i dalszych wniosków do KRS należy ocenić pozytywnie. Pozostaje jednak pytanie czy ustawodawca nieco nie pospieszył się z wprowadzeniem bezwzględnego obowiązku w ww. zakresie. Być może wprowadzenie na początku jedynie możliwości składania dokumentów w bezpłatnym elektronicznym systemie pozwoliłoby po pierwsze  na lepsze dopracowanie samego systemu teleinformatycznego a ponadto dałoby to przedsiębiorcom czas na wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie nowych obowiązków.

 

Dorota Marszelska-Foss

radca prawny

Tagi: S24

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Repozytorium docentów finansowych

Składanie sprawozdań finansowych do KRS