Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany w ustawie o transakcjach handlowych


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w zeszył roku opublikowało „Zieloną Księgę”, która przedstawiała m.in. najciekawsze regulacje w obszarze zatorów płatniczych obowiązujące w innych państwach członkowskich UE. Zmiany zaproponowane w projekcie są realizacją wniosków płynących z doświadczeń innych państw członkowskich UE przedstawionych w powyższym raporcie oraz konsultacji społecznych z polskimi przedsiębiorcami.

Oprócz zmiany nazwy ustawy, z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, projekt zakłada wprowadzenie progów dla wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od 40 EUR przy kwocie należności do 1000 EUR do 100 EUR przy kwocie ponad 10.000 EUR oraz rozwiązań, które mają wzmocnić pozycję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako wierzyciela w stosunku do dużych przedsiębiorstw.

W celu ochrony wierzycieli, w projekcie przewidziano rozwiązanie wzorowane na regulacjach holenderskich. W przypadku, gdy dłużnikiem zobowiązanym do świadczenia pieniężnego będzie duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, zastrzeżenie w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni, będzie powodowało, że termin ten nie będzie obowiązywał, a w jego miejsce będzie stosowany 60-dniowy termin ustawowy. Ponadto, projekt ustawy nakłada na dłużnika będącego dużym przedsiębiorcą obowiązek samodzielnego naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych i wykazywania ich w swoich księgach rachunkowych.

W projekcie zaproponowano również wprowadzenie uproszczonej procedury dot. zabezpieczenia w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych. W celu odpowiedniego zabezpieczenia interesu dłużnika w projekcie dodano przepis, zgodnie z którym do zabezpieczenia wystarczy złożenie przez dłużnika sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia będą mogli wydać także referendarze sądowi.

Autorzy projektu zakładają, że projektowane przepisy wpłyną pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W uzasadnieniu projektu wskazuje się , że wzmocnienie reżimu ustalania terminów zapłaty, powinno wydatnie skrócić terminy zapłaty i tym samym zwiększyć płynność finansową tych przedsiębiorców.

Julia Kruszyńska


Tagi: transakcje handlowe, opóźnienia w transakcjach handlowych, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, rekompensata 40 EUR