Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym


Główne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 dotyczą zwiększenia nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu komornika, ograniczenia możliwości przyjmowania spraw przez komornika spoza rewiru, obowiązku utrwalania przebiegu niektórych czynności, wynagrodzenia oraz opłat za czynności komornicze. Nadto, ustawa przewiduje, że za działania związane z postępowaniem egzekucyjnym pracowników kancelarii, asesorów oraz aplikantów, komornik będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą jak za działania własne.

Przewiduje się również utworzenie systemu teleinformatycznego, w którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja dla każdej sprawy. Dostęp do systemu mają mieć sądy oraz organy nadzoru. Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie sytemu jest Minister Sprawiedliwości, co ma gwarantować bezpieczeństwo zgromadzonych w systemie danych i uniemożliwić dostęp do nich osobą postronnym.

Nowa ustawa wprowadzoa zasadę, że opłata egzekucyjna stanowi nieopodatkowaną należność budżetową o charakterze publicznoprawnym, a komornik zyskuje jedynie uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego ustalonego proporcjonalnie do wysokości uzyskanych opłat np. jeżeli w danym roku łączna wysokość opłat egzekucyjnych nie przekroczy 500 000 złotych to komornikowi będzie przysługiwała prowizja w wysokości 99 proc. uzyskanych opłat egzekucyjnych, jeżeli jednak łączna wysokość opłat egzekucyjnych będzie mieściła się w przedziale 500 000 – 1 000 000 to komornikowi będzie przysługiwała prowizja w wysokości 95 proc.

Jeżeli chodzi o opłaty obciążające dłużnika, to ciekawym rozwiązaniem jest, wprowadzenie „premii” za uregulowanie całości lub części zobowiązania w terminie miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, w takim przypadku opłata stosunkowa z 10 proc. od wartości wyegzekwowanego świadczenia zmniejsza się do 3 proc.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie opłat stosunkowej w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, zostanie on obciążony opłatą stosunkową w wysokości 5 proc. wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jednakże, jeżeli wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia wiązała się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub z zawarciem porozumienia, opłata ta obciąży dłużnika.

Przyjmując, że wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia w terminie miesiąca od doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, to wydaje się, że spłata długu komornikowi, zamiast bezpośrednio wierzycielowi, będzie bardziej opłacalna. W takim przypadku bowiem nowelizacja przewiduje opłatę w wysokości 3 proc.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o kosztach komorniczych znajdują zastosowanie przepisy dotychczasowe, natomiast przepisy ustawy o komornikach sądowych w większości znajdują zastosowanie również do postępowań niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

 

Julia Kruszyńska

 

Tagi: postępowanie egzekucyjne, ustawa o komornikach sądowych, ustawa o kosztach komorniczych, komornicy, koszty komornicze, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.