Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmieniły się formularze wniosków KRS


Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U Nr 281, poz. 1648) dokonana została zmiana wzorów formularzy wniosków o wpis, zmianę wpisu w KRS oraz formularzy stanowiących załączniki do w/w wniosków. Zmianą objęta została zdecydowana większość funkcjonujących dotychczas wzorców formularzy. Oprócz modyfikacji kosmetycznej natury w treść formularzy zasadniczych wniosków o wpis oraz zmianę wpisu, wprowadzona została jednak jedna istotna zmiana, a mianowicie pola umożliwiające ujawnienie adresu www oraz adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy.

 

Omawiane zmiany stanowią konsekwencję nowelizacji art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uchwalonej dn. 13.5.2011r. (Dz.U. Nr 144, poz. 851), a obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 38 pkt 1a) KrsU wnioskodawca wskazuje w odnośnym formularzu wniosku zasadniczego „W” adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej – o ile oczywiście adresy takie posiada. Analogicznie, odnośne formularze „Z” umożliwiają zgłoszenie ewentualnych zmian w tym zakresie (zob. np. formularz KRS-Z3 lub KRS-Z1, Część C.4, pola 44-45).

 

Pomimo, że w/w zmiana ustawy o KRS została uchwalona w maju ubiegłego roku, stosowne rozporządzenie opublikowane zostało dopiero 28 grudnia 2011 roku, co początkowo skutkowało problemami natury organizacyjnej. W pierwszych dniach obowiązywania znowelizowanego rozporządzenia formularze te nie były bowiem dostępne żadną z ustawowych dróg ich pozyskiwania, tj. ani w sądach rejestrowych ani też w postaci elektronicznej możliwej do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Co w praktyce istotne: zmienione rozporządzenie nie przewiduje regulacji umożliwiającej korzystanie z dotychczasowych formularzy przez określony okres - jak miało to np. miejsce w przypadku poprzedniej zmiany rozporządzenia określającego wzorce formularzy KRS. Powyższe oznacza, że wszelkie wnioski o wpis lub zmianę wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców składane faktycznie począwszy od poniedziałku 2 stycznia 2012 roku powinny zostać przygotowane wyłącznie w oparciu o nowe wzory formularzy. Służby księgowe zainteresuje zapewne fakt, że zmiana objęła również formularze KRS-Z30 oraz KRS-ZN dotyczące w szczególności sprawozdań finansowych.

 

Na zakończenie przypomnieć należy, że wniosek, który nie został złożony na obowiązującym urzędowym formularzu podlega zwróceniu, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków (art. 19 ust. 2 i 3 KrsU). W terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o zwrocie wniosku możliwe jest jednak złożenie wniosku na prawidłowym formularzu. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

 

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny