Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Ochronę związku zyskają także zleceniobiorcy


W oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy o związkach zawodowych osoby wykonujące pracę na podstawie stosunków prawnych, jak umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz tzw. osoby samozatrudnione, nie mogą tworzyć związków zawodowych ani wstępować do nich, albowiem podmioty te nie są pracownikami w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. Znaczenie pojęcia „pracownik” zostało ustalone na podstawie ­­Kodeksu pracy ze względu na brak definicji w ustawie o związkach zawodowych. Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

Przypomnijmy, że wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 1/13) orzekł, iż zakres regulacji dopuszczalności tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich jest zbyt wąski w stosunku do gwarancji konstytucyjnych. Określając grupę podmiotów uprawnionych do tworzenia związków zawodowych oraz wstępowania do nich, ustawodawca posłużył się kryterium formy zatrudnienia. Kryterium to nie zostało jednak przewidziane w Konstytucji RP jako wyznacznik grupy podmiotów korzystających z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. W ocenie Trybunału podmioty te charakteryzuje przede wszystkim fakt wykonywania pracy zarobkowej na czyjąś rzecz oraz posiadanie interesów zawodowych, które mogą być grupowo chronione przez związek zawodowy. Nie ma w tym kontekście istotnego znaczenia to, w jakiej formie i na jakiej podstawie dana osoba świadczy pracę zarobkową.

 

Od 1 stycznia prawo tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych uzyskają wszystkie osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem, które mogą być zaliczone do kategorii osób wykonujących pracę zarobkową w rozumieniu przepisu art. 11 Pkt1) znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych.

 

Nowelizacja ta ma zatem dla przedsiębiorców takie praktyczne znaczenie, że umożliwi wstępowanie do związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak  popularna „umowa zlecenie”, - czyli umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu czy umowa o dzieło. Co istotne, do w/w kategorii osób zaliczone zostaną także tzw. „samozatrudnieni”.

 

Zmienione także zostały ustawowe kryteria tzw. reprezentatywności związku. Zmieniono dotychczas obowiązujące progi dla ponadzakładowej organizacji związkowej (art. 252 ustawy)  z 10 procent do 15 procent ogółu osób wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem działania statutu danej organizacji, natomiast dla zakładowej organizacji związkowej (art. 253 ustawy) zwiększono próg odpowiednio z 7 do 8 proc. w przypadku związku zawodowego będącego jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz z 10 do 15 proc., jeśli dotyczy to ogółu osób wykonujących pracę zarobkową, zatrudnionych u pracodawcy.

Julia Kruszyńska


Tagi: związki zawodowe, nowelizacja, wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 1/13, zleceniobiorcy a związek zawodowy