Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Przedawnienie roszczenia rekompensaty 40 EUR w transakcjach handlowych


Zgodnie z przepisem art. 120 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od dnia, w którym stało się ono wymagalne; w przypadku omawianej rekompensaty ustalenie terminu przedawnienia może być jednak problematyczne, ponieważ rekompensatę można traktować jako roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wtedy zastosowanie znajdzie termin przedawnienia określony zgodnie z art. 118 K.c. albo jako świadczenie akcesoryjne, które ulega przedawnieniu w takim samym terminie co świadczenie główne.

Sąd Rejonowy w Łodzi w wyroku z dnia 24.10.2016 (niepublikowany, powołany w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt XIII Ga 130/17) przychylił się do drugiego z w/w poglądów wskazując, że roszczenie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, będące rekompensatą za koszty odzyskiwania należności zbliża się charakterem do wierzytelności odszkodowawczej. Zatem roszczenia wynikające z jednego stosunku prawnego podlegają temu samemu reżimowi przedawnienia.

Przyjmując powyższy pogląd, jeżeli strony zawarłyby umowę sprzedaży, wtedy należałoby zastosować dwuletni termin przedawnienia wynikający z art. 554 k.c. ponieważ według Sądu Rejonowego powołany przepis należy stosować nie tylko do roszczeń wynikających bezpośrednio z umowy sprzedaży, ale także do roszczeń odszkodowawczych, których źródłem jest niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tejże umowy.

Jednakże to pierwszy pogląd dominuje w orzecznictwie, wskazuje się bowiem na to, że są to roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, i dlatego należałoby zastosować trzyletni termin przedawnienia wynikający z art. 118 k.c. gospodarczej. Według Sądu Okręgowego w Łodzi „za tym stanowiskiem przemawia także zapewnienie pewnej spójności działania ustawy, bez konieczności każdorazowego ustalania z jakiego rodzaju umową nazwaną mamy do czynienia, a co za tym idzie jaki właściwy dla niej termin przedawnienia należy zastosować do przedawnienia rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności.” (zob. wyrok SO w Łodzi z dn. 03.04.2017 Sygn. akt XIII Ga 130/17).

 

W orzecznictwie wskazuje się również, że źródłem rekompensaty, co do zasady jak i co do wysokości, jest ustawa, a nie umowa, co także przemawia za zastosowaniem dwuletniego terminu przedawnienia określonego w art. 554 k.c. Ponadto z uwagi na szczególny charakter uregulowania zawartego w art. 554 k.c., nie jest dopuszczalne rozszerzanie zakresu jego zastosowania w drodze analogii (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 03.04.2017 , Sygn. akt VIII Ga 477/17)

 

Julia Kruszyńska

 

Tagi: 40 EUR a przedawnienie, przedawnienie 40 euro, art. 554 k.c. 40 Euro, SO Łódź XIII Ga 130/17