Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Limitowane koszty uzyskania przychodów – wykładnia MFiR


Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów i Rozwoju: „art. 15e UPDOP zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, wynikających z:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 UPDOP,
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów oparte jest o limit 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek.

Powyższy mechanizm nie dotyczy kosztów usług, opłat i należności, których suma w roku podatkowym nie przekracza kwoty 3 mln zł, oraz wymienionych w art. 15e ust. 11 tytułów, w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi”.

Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są w plikach pdf dostępnych pod następującymi linkami:

- dot. ograniczenia wysokości, momentu stosowania nowych przepisów: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/1+Ograniczenie+wysokosci+kosztow+nabycia+niektorych+rodzajow+us%C5%82ug+i+praw+%28

- dot. kategorii usług objętych ograniczeniem: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/2+Kategoria+us%C5%82ug+objetych+art.15e+ust.1+%28final%29

- dot. kategorii usług NIEobjętych ograniczeniem:

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/3+Kategorie+uslug+nieobjetych+zakresem+art.+15e+%28final%29

- kosztów usług bezpośrednio związanych z nabyciem towaru lub usługi:

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/4+Art+15e.11+koszty+uslug+bezposrednio+zwiazanych+z+nabyciem+towaru+us%C5%82ugi

Zachęcam do zapoznania się z tymi wytycznymi, albowiem stanowić one dyrektywę postępowania oraz interpretacji przepisów dla organów kontrolnych.

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający

 

 

 

 

Tagi: ograniczenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, art. 15e UPDOP, limity dla usług niematerialnych