Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa


Przypomnijmy, że celem ustawy jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

 

Jak wskazaliśmy w czerwcowym numerze Informatora ustawodawca rozszerzył zakres przedmiotowy czynu nieuczciwej konkurencji oraz dokonał zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w brzmieniu uchwalonym w/w ustawa nowelizującą z 5.07.2018r. „czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

 

Natomiast zgodnie z znowelizowanym art. 11 ust. 2 w/w ustawy „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

Znowelizowany art. 11 wyżej wymienionej uchwalonej 5 lipca 2018 roku ustawy zawiera: definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, opartą na definicji zamieszczonej w dyrektywie 2016/943/UE, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w dalszych przepisach (ust. 4 – 8) regulacje w zakresie zakwalifikowania (albo niezakwalifikowania) określonych działań jako czynów nieuczciwej konkurencji. Jak podkreśla się w uzasadnieniu ustawy w tym zakresie projekt stanowi transpozycję art. 1–5 dyrektywy 2016/943/UE.

 

Jak już sygnalizowaliśmy w czerwcowym wydaniu Informatora, rozszerzony został również katalog zachowań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Poza obecnie sankcjonowanym bezprawnym „przekazaniem”, „ujawnieniem” oraz „wykorzystaniem” informacji stanowiącej taką tajemnicę, zostanie dodane „pozyskanie” cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

W myśl znowelizowanego art. 11 ust. 3 „Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów”. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji wówczas, gdy nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było ograniczone w chwili ich pozyskania.

 

Zgodnie z brzmieniem podpisanej ustawy wchodzi ona w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sebastian Ćwiora

Radca prawny


 

 

 

 

Tagi: nieuczciwa konkurencja, nowy art. 11 znku, nowa definicja tajemnicy, dyrektywa 2016/943/UE, tajemnica przedsiębiorstwa