Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Działalność gospodarcza nie dla każdego


Osoby, które wcześniej dopuściły się wyłudzeń lub innych nieuczciwych zachowań wobec swoich kontrahentów częstokroć w dalszym ciągu prowadzą działalność gospodarczą i narażają na innych uczestników obrotu na poważne straty finansowe. Niejednokrotnie też zdarza się, że osoby który doprowadziły do niewypłacalności kolejno kilka podmiotów gospodarczych, nadal, mimo braku do tego predyspozycji merytorycznych lub moralnych, zarządzają spółkami, spółdzielniami, itp.

W celu przeciwdziałania takim sytuacjom ustawodawca przewidział możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Osoba, wobec której taki zakaz został orzeczony, nie może zatem występować w obrocie jako przedsiębiorca, ani też zarządzać podmiotami gospodarczymi.

Katalog przesłanek, w razie spełnienia których jest możliwe orzeczenie tego zakazu jest stosunkowo szeroki. W szczególności zakaz ten może zostać orzeczony wobec osoby, która będąc do tego zobowiązana nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości. Podstawa do ogłoszenia upadłości zachodzi już wówczas, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli dłużnik jest osobą prawną, stan niewypłacalności stanowiący podstawę do ogłoszenia upadłości powstaje co do zasady wówczas, gdy zobowiązania tej osoby przekroczą wartość jej majątku. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej można orzec również wobec osoby, która nie wykonywała swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego.

Ponadto sąd upadłościowy może orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej osoby, wobec której ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości. Przedmiotowy zakaz może zostać orzeczony także wówczas, gdy dana osoba doprowadziła do niewypłacalności własnej albo zarządzanego przez nią podmiotu, w wyniku jej celowego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest orzekany na okres od 3 do 10 lat. Obecnie nie jest możliwe orzeczenie tego zakazu przez sąd z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku przez uprawniony do tego podmiot. Oprócz wierzyciela, do wystąpienia z takim wnioskiem uprawniony jest syndyk, nadzorca sądowy, zarządca w postępowaniu upadłościowym oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Przewodniczący Komisji Nadzoru finansowego. Jeżeli wierzyciel nie dysponuje wystarczającymi dowodami, aby złożyć taki wniosek lub nie chce angażować się w postępowanie sądowe w przedmiocie orzeczenia zakazu, warto zwrócić uwagę któregoś z innych ww. podmiotów na wystąpienie przesłanek uzasadniających pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Złożenie odpowiedniego zawiadomienia do właściwej miejscowo delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, być może skłoni tę instytucję do podjęcia stosowanych działań wobec nieuczciwego dłużnika lub osób zarządzających np. dłużną spółką.

 

Osoby, które zostały przez sąd upadłościowy pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni są z urzędu wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Piotr Wiśniewski

aplikant radcowski