Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Obowiązek elektronicznego składania sprawozdań finansowych - wybrane problemy praktyczne


Dla przypomnienia począwszy od dnia 15.03.2018 r. istnieje obowiązek wyłącznie elektronicznego składania dokumentów finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma już możliwości składania dokumentów w formie papierowej. Jednocześnie dla każdego podmiotu prowadzone jest repozytorium dokumentów finansowych, do którego składane są dokumenty o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości. Daje to możliwość szybkiego i praktycznie bezkosztowego wglądu do dokumentów finansowych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe należy oczywiście poczytywać za dużą zaletę nowego systemu. Ponadto nowy system umożliwia złożenia dokumentów bez ponoszenia opłat związanych z wnioskiem o wpis wzmianek do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość złożenia dokumentów finansowych oraz wyszukania dokumentów złożonych przez inne podmioty (po wskazaniu ich nr KRS) istnieje pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/ .

 

Niestety system posiada również szereg wad, które utrudniają złożenie dokumentów finansowych. Po pierwsze możliwość składania dokumentów elektronicznie miała uprościć i przyspieszyć postępowanie. Niestety problemy techniczne z funkcjonowaniem systemu sprawiają, iż często zgłoszenie dokumentów zajmuje cały dzień. Istotny problem stwarza też wymóg, iż zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania. Tym samym nie jest możliwe podpisywanie ww. wniosków przez inne osoby, w tym również prokurentów lub pełnomocników. Ponadto z uproszczonego i darmowego trybu złożenia dokumentów do repozytorium w ogóle nie mogą skorzystać podmioty, w przypadku których żaden z członków zarządu lub wspólników uprawniony do reprezentacji nie posiada ujawnionego w rejestrze numeru PESEL. Okazuje się, że ten czysto techniczny wymóg istotnie zróżnicował sytuację prawną podmiotów. Sprawa wywołała pewien chaos i dezinformację. Ostatecznie istnieje możliwość złożenia ww. dokumentów, niestety odpłatna i  wymagająca spełnienia bardziej restrykcyjnych wymogów formalnych. W procedurze tej natomiast bez przeszkód można działać przez pełnomocnika.

 

Podsumowując trzy miesiące funkcjonowania nowego systemu, wprowadzenie możliwości szybkiego i bezkosztowego składnia sprawozdań w formie elektronicznej należy uznać za  dobry pomysł. Nowy sposób składania dokumentów finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym być może pozwoli również na uniknięcie corocznego paraliżu sądów rejestrowych zasypywanych wnioskami Z30. Niestety samo wdrożenie obowiązku odbyło się w moje ocenie zbyt szybko i bez odpowiednio wcześnie rozpoczętej kampanii informacyjnej. Nie dano w tej kwestii podmiotom wystarczającego czasu na zapoznanie się z nowymi wymogami i właściwe przygotowanie na nie (zwłaszcza podmiotom, w przypadku których osoby uprawnione do reprezentacji nie posiadają numerów PESEL).  Pośpiech spowodował niepotrzebny chaos informacyjny. Jest to tym bardziej  niezrozumiałe, iż  naruszenie obowiązku złożenia dokumentów wskazanych w art. 69 ustawy o rachunkowości do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przepisy zatem dotyczące spełnienia ww. wymogów winny być precyzyjne i jasne. Wobec ostatnich problemów technicznych systemu nadal również pozostaje aktualne pytanie, czy system udźwignie zalew wniosków składanych w ostatniej chwili, którego należy się spodziewać.

 

Dorota Marszelska-Foss

radca prawny

 

 

 

 

 

tagi: Obowiązek elektronicznego składania sprawozdań finansowych  do KRS, Repozytorium dokumentów finansowych