Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG


W dniu 30 kwietnia 2018 roku utraciła moc ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Weszły natomiast w życie m.in. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, którymi wprowadzono zmiany w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jak dotąd, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewidywały możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jednakże na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy, niż 24 miesiące. Następnie przedsiębiorca był zobligowany do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Okres zawieszenia trwał do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu lub do dnia wskazanego we wniosku o dokonanie tego wpisu, który nie mógł być wcześniejszy, niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca, który nie złożył wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia jej wykonywania podlegał wykreśleniu z CEIDG.

 

Po wejściu w życie nowych aktów prawnych, przedsiębiorcy mają w tym zakresie większą swobodę. Przede wszystkim, przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG nie są już związani maksymalnym okresem, na jaki mogą zawiesić wykonywanie działalności. Ograniczenie jest tylko jedno – okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorca może zatem zawiesić działalność nawet na czas nieokreślony, nie obawiając się wykreślenia z CEIDG (pod warunkiem, że nie spełnia innych przesłanek wykreślenia, wskazanych w przepisach ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy).

Co więcej, jeżeli przedsiębiorca w momencie składania wniosku o zawieszenie wie już, kiedy wznowi wykonywanie działalności, może datę wznowienia wskazać w tym wniosku. Nie musi drugi raz składać wniosku do CEIDG, aby wznowić działalność.

 

Ponadto, w przeciwieństwie do nieobowiązujących już przepisów, nowe ustawy przewidują, w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwość zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników.

 

Powyższe zmiany należy oceniać pozytywnie, jako faktyczny krok w kierunku „ułatwienia życia” osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

Marta Stryszyk

radca prawny

 

tagi: przedsiębiorcy, ceidg, zawieszenie wykonywania działalności, działalność gospodarcza


Opublikowano: 25.05.18