Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Informacja dla przedsiębiorców o radach pracowniczych


Od dnia 24 marca 2008 roku, zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), zostają objęci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Tak stanowi art. 26 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy.

W praktyce oznacza to konieczność zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 1 tej ustawy, aby do dnia 23 maja 2008 roku, organizacja związkowa lub organizacje związkowe działające u pracodawcy udzieliły informacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 3 ustawy. Informacja ta dotyczy wyboru przez tę organizację lub te organizacje, członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa albo też o niemożności osiągnięcia porozumienia przez organizacje związkowe co do wyboru członków rady. W takim zaś przypadku, jeżeli organizacje związkowe nie dojdą do porozumienia, wyboru dokonują pracownicy spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje związkowe. Wówczas to pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, ma obowiązek do dnia 23 lipca 2008 roku poinformować pracowników o przysługującym im prawie wyboru członków rady spośród kandydatów wskazanych przez organizacje związkowe, zaś zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 3 zorganizować do 23 września 2008 roku wybory pierwszej rady.

Jeżeli natomiast u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, obowiązek pracodawcy ogranicza się jedynie do tego, że musi on poinformować w terminie do 23 lipca 2008 roku pracowników o możliwości wyboru członków rady pracowniczej. Pracodawca natomiast nie powinien bez zgłoszenia kandydatów w ogóle podejmować żadnych działań zmierzających do zorganizowania wyborów dopóki, dopóty, pracownicy nie dokonają zgłoszenia kandydatów.

Problemów praktycznych może dostarczać rozumienie pojęcia pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. W takiej sytuacji należy posiłkować się wytycznymi zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym liczbę pracowników zatrudnionych u pracodawcy ustala się na podstawie średniej liczby zatrudnionych z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powiadomienie o wyborach członków rady. Do grona osób zatrudnionych, jako iż pozostają one w stosunku pracy, pomimo tego, iż pracy nie świadczą, zalicza się także tych pracowników, którzy przebywają na urlopie bezpłatnym, czy wychowawczym. Do liczby branych pod uwagę pracowników, nie zalicza się jedynie wymienionych w art. 7 ust. 2 pracowników młodocianych.

Pogląd o zaliczeniu pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych do grona pracowników branych pod uwagę przy ustalaniu limitu, o którym mowa w przywołanych wyżej przepisach, to jest co najmniej 50 pracowników, został wyrażony w Stanowisku Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 22 sierpnia 2006 roku.