Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Ustawodawca wprowadził nowy czyn nieuczciwej konkurencji


Ustawa zmieniająca  z dnia 7 kwietnia 2017 r wprowadza w omawianym zakresie do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

 

W nowododanym art.  17f zdefiniowano czyn nieuczciwej   konkurencji polegający na przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji albo usunięcia informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej aktualizacji albo usunięcia zgodnie z tą ustawą.


Ponadto, co istotne, kolejnym nowym czynem nieuczciwej konkurencji jest nieusunięcie albo niedokonanie przez biuro informacji gospodarczej aktualizacji informacji gospodarczej w przypadkach, gdy ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nakłada na biuro obowiązek usunięcia albo aktualizacji tej informacji.

 

Tym samym dłużnik, czy też rzekomy dłużnik, ma teraz nowe narzędzie, które wzmocni jego sytuację prawną w sporze z nierzetelnym wierzycielem, a także biurem informacji gospodarczej. Często bowiem zgłaszane wierzytelności są sporne, a mimo to wierzyciel nie zamieszcza o tym wymaganej wzmianki. Ponadto w sporze między przedsiębiorcami, możliwość dokonania wpisu w biurze informacji gospodarczej, czy też jej niezaktualizowanie bywa formą nacisku stosowaną przez jedną ze stron, która nie zawsze jest zgodna z dobrymi obyczajami, czy też samą ustawą.

 

Dotychczasowy stan prawny, poza przepisami karnymi, wprost nie sankcjonował skutków takich zachowań, a tym samym dłużnik, musiał poszukiwać ochrony prawnej w ogólnych instytucjach prawa cywilnego, co było zadaniem niełatwym.

 

Wprowadzona zmiana powoduje, że zarówno wierzyciel jak i biuro mogą popełnić wprost normatywnie określony czyn nieuczciwej konkurencji, co otwiera możliwość skorzystania przez dłużnika ze środków przewidzianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Powyższa zmiana polegająca na ustanowieniu nowego czynu nieuczciwej konkurencji jest elementem szerszego zakresu zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, które omawiamy w odrębnym artykule.

 

r. pr. Marek Hoc

Partner

 

tagi: ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, czyn nieuczciwej konkurencji

 

Opublikowano: 20.12.2017