Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem, czyli o zapomnianym wymogu zgody zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 15-tym KSH


Na mocy art. 15 ust. 1 KSH zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Co więcej, obowiązek uzyskania zgody obejmuje także przypadki zawarcia przez spółkę zależną przedmiotowych umów z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej. Oczywiście zgodę wyrazić musi zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki dominującej.

 

Wobec powyższego możemy przyjąć, że stosunkowo szeroko określono krąg podmiotów, z którymi zawarcie w/w umów wymaga zgody.

 

Prawdopodobną przyczyną pomijania wymogu uzyskania zgody jest umiejscowienie przepisu w części ogólnej kodeksu spółek handlowych, a nie przy poszczególnych spółkach, co utrudnia dostrzeżenie tego nakazu.

 

Istotne jest, że do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2 KSH. Na ich podstawie umowa zawarta bez przedmiotowej zgody jest nieważna. Jest to najbardziej drastyczna sankcja w prawie cywilnym i ma negatywne konsekwencje również na tle innych gałęzi prawa, szczególnie prawa podatkowego.

 

Pamiętać także należy, że zgoda może być wyrażona przed zawarciem umowy, nie później jednak niż dwa miesiące od daty złożenia oświadczenia przez spółkę.

 

Podsumowując powyższe uwagi stanowczo rekomendujemy, by szczególnie w przypadku umów pożyczek lub poręczenia, zawieranych z członkami zarządu (w tym członkami zarządu spółki dominującej), prokurentami, czy członkami rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) lub likwidatorami zadbać o to, by podjęta była przez wspólników/akcjonariuszy uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie takiej umowy.

 

 

 

 

r.pr. Artur Lewicki

partner zarządzający

 

tagi: pożyczka dla członka zarządu, umowa pożyczki z członkiem zarządu, poręczenie członka zarządu, umowa poręczenia z członkiem zarządu

 

Opublikowano: 13.10.2016