Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Spółka z kapitałem zagranicznym musi uważać przy przyjęciu


Spółka-cudzoziemiec

 

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców status cudzoziemca posiada nie tylko spółka, która ma siedzibę za granicą. Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest także spółka z siedzibą w Polsce, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. Za cudzoziemca wymieniona ustawa uznaje również niektóre spółki, w których cudzoziemiec lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Status cudzoziemca w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy ma zatem przykładowo spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, w której spółka akcyjna mająca siedzibę za granicą ma 100% udziałów.

 

Skutki prawne połączenia spółek przez przejęcie

 

Jedynym ze sposobów łączenia spółek przewidzianym przez kodeks spółek handlowych jest przejęcie. Natomiast jednym ze skutków prawnych przejęcia jest wstąpienie przez spółkę przejmującą z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Dotyczy to także prawa własności nieruchomości. Z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek przez przejęcie prawo własności nieruchomości spółki przejmowanej przechodzi na spółkę przejmującą.

 

Innym skutkiem prawnym przejęcie jednej spółki przez drugą jest wykreślenie spółki przejmowanej z KRS.

 

Nieważność nabycia nieruchomości przez cudzoziemca

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom tego aktu prawnego jest nieważne.

 

Uchwała Sądu Najwyższego

 

Uchwała Sądu Najwyższego z 20.11.2015 została wydana na tle stanu faktycznego, w którym spółka mająca status cudzoziemca (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przejęła inną spółkę. Spółka przejmowana była właścicielem nieruchomości. Spółka przejmująca (cudzoziemiec) nie uzyskała wymaganego w tej sprawie zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Polsce. Sąd Najwyższy rozważał, czy w takim przypadku nieważna była uchwała o połączeniu spółek przez przejęcie, czy też tylko nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółkę przejmującą. Uznał, iż sankcja nieważności ma zastosowanie wyłącznie do skutku przejęcia, jakim jest nabycie przez spółkę przejmującą z mocy prawa użytkowania wieczystego przysługującego dotychczas spółce przejmowanej. Uchwała o połączniu spółek jest ważna. Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego. W związku z tym, iż w wyniku przejęcia spółka przejmowana została wykreślona z rejestru (jej byt prawny ustał), a prawo użytkowania wieczystego nie przeszło na spółkę przejmującą, użytkowanie wieczyste wygasło.

 

Sąd Najwyższy rozważał również, jaki jest skutek przejęcia przez spółkę cudzoziemca, która nie uzyskała zezwolenia MSW, jeżeli spółki będącej właścicielem nieruchomości. Doszedł do wniosku, iż w takim przypadku zastosowanie ma przepis art. 25e ust. 1 ustawy z 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. Własność nieruchomości nabywa zatem nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa.

 

 

 

 

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

 

 

Opublikowano: 22.03.2016

 

 

tagi: przejęcie spółki będącej właścicielem nieruchomości przez spółkę z kapitałem zagranicznym, utrata własności nieruchomości w przypadku przejęcia spółki przez spółkę-cudzoziemca, skutki prawne roszczenia z art. 6 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przypadku połączenia spółek, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, spółki zagraniczne a nabywanie nieruchomości w Polsce, acquiring real estates in Poland in 2016