Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Członek Zarządu z wyrokiem


Przepis art. 18 § 2 k.s.h. statuuje zasadę w myśl której osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII - XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 k.s.h. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem. Zakaz ten obejmuje przestępstwa przeciwko:

-       ochronie informacji,

-       wiarygodności dokumentów,

-       mieniu,

-       obrotowi gospodarczemu,

-       obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach skonstatował, iż wygaśnięcie mandatu skazanego prawomocnym wyrokiem członka Zarządu wygasa z mocy samego prawa. W związku z tym na Spółce ciąży obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie byłego członka Zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS. Uprawomocnienie się skazującego wyroku karnego jest bowiem zdarzeniem, które uzasadnia dokonanie wpisu w oparciu o przepis art. 22 ustawy z dnia 22.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niecelowe jest tym samym złożenie przez członka Zarządu rezygnacji, a także jej ewentualne przyjęcie przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Sprawowanie funkcji Członka Zarządu przez osobę, której mandat wygasł rodzi ponadto konsekwencje na gruncie prawa cywilnego. Stosownie do przepisu art. 39 k.c. kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.

 

Odpowiedzialność wskazana w przytoczonym przepisie będzie wyłączona w razie potwierdzenia przez spółkę wadliwej czynności prawnej. Wprawdzie uprawnienie takie nie zostało expressis verbis wyrażone w treści samego przepisu, to na zastosowanie tego rozwiązania wskazuje dominujące stanowisko orzecznictwa.

 

 

Albert Kulczyk

aplikant radcowski

 

 

Opublikowano: 26.11.2015


 

Tagi: wygaśnięcie mandatu członka Zarządu, członek Zarządu skazany prawomocnym wyrokiem, sprawowanie funkcji członka Zarządu przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem