Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Rejestracja znaku towarowego na nowo – zmiany w ustawie (2016)


Przejście z systemu badawczego na system rejestrowy z pewnością przyczyni się do przyspieszenia procedury, która obecnie jest bardzo długa. Cały proces uzyskiwania prawa ochronnego do znaku towarowego w systemie krajowym przed Urzędem Patentowym RP trwa minimum jeden rok, a częstokroć jeszcze dłużej. System rejestrowy jest bardziej uproszczony, bowiem ekspert nie musi poświęcać czasu na badanie istniejących już praw w świetle ich ewentualnego podobieństwa czy identyczności oraz prowadzić korespondencji i wyjaśnień z tym związanych. Obecnie z takiego modelu korzysta tzw. wspólnotowy znak towarowy, którego uzyskanie przed OHIM trwa jedynie kilka miesięcy.

 

Konieczność badania czy dane zgłoszone oznaczenie jest identyczne lub podobne do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych obciążać będzie właściciela tych wcześniejszych znaków, w tym sensie, że to on (a nie ekspert z UPRP) będzie musiał okresowo sprawdzać zgłaszane w Polsce znaki towarowe, aby móc skutecznie przerwać proces rejestracji kolizyjnych oznaczeń. Niestety Urząd Patentowy nie zawiadomi bezpośrednio właścicieli wcześniejszych podobnych lub nawet identycznych znaków towarowych o możliwej kolizji. Taką niewiążącą informację przekaże jedynie zgłaszającemu.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy niezwłocznie dokona ogłoszenia o tym fakcie w Biuletynie Urzędu Patentowego, chyba że oznaczenie to nie będzie spełniać warunków wymaganych do uzyskania takiego prawa. Od tego momentu uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Ma na to tylko 3 miesiące, a termin ten nie ulega przywróceniu.

 

O ile sprzeciw spełnia wymogi formalne i jest należycie opłacony, sprawia trafia przed eksperta, a samo postępowanie ma charakter sporny. Jego stronami są bowiem wnoszący sprzeciw oraz osoba zgłaszająca dany znak towarowy, która jest informowana przez Urząd o złożeniu sprzeciwu. Od momentu doręczenia tej informacji strony mają 2 miesiące na ugodowe zakończenie sporu. Jeśli tego nie zrobią Urząd Patentowy rozpatrzy sprzeciw i wyda decyzję. Oczywiście UPRP jest ograniczony treścią sprzeciwu i jego podstawą prawną. Dlatego kluczowe jest jego należyte przygotowanie, zwłaszcza, iż Urząd może pominąć spóźnione twierdzenia i dowody.

 

Nie są to wszystkie zmiany, bowiem ustawa Prawo Własności Przemysłowej została gruntownie przebudowana. Opisane powyżej przepisy wejdą w życie 15.04.2016. Ponadto już za kilka dni, tj. od 30.11.2015 zmienią się zasady reprezentacji stron przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Uprawnienie to otrzymają również adwokaci i radcowie prawni.

 

Filip Mroczek
radca prawny

 

 

Opublikowano: 26.11.2015

 


Tagi: znaki towarowe 2016, sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, rejestracja znaku towarowego, nowelizacja prawo własności przemysłowej 2016, kolizja znaków towarowych, Urząd Patentowy RP, UPRP, deregulacja, w jakim czasie zarejestruję znak