Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Czy pracodawcę przejmującego zakład pracy innego przedsiębiorcy, wiążą umowy o zakazie konkurencji zawarte przez przejętych pracowników z poprzednim pracodawcą?


W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy pojawiło się w związku z taką sytuacją zagadnienie prawne, które w ocenie tego Sądu wymagało podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały. Pytanie postawione przez Sąd Okręgowy brzmiało następująco: „Czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa (art. 23(1) k.p.) stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art 101(2) par. 1 k.p.), która została zawarta z poprzednim pracodawcą.”

 

Pytanie powstało na tle stanu faktycznego, w którym powód (były pracownik) dochodził odszkodowania wynikającego z zawartej pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego umowy o zakazie konkurencji. Powód jako przedstawiciel handlowy związał się z pracodawcą umową o zakazie konkurencji w okresie świadczenia usług objętych umową łączącą strony i 6 miesięcy od rozwiązania tej umowy do powstrzymywania się od wszelkich czynności faktycznych i prawnych naruszających interes pracodawcy oraz firmy D. sp. z o.o. na rzecz której usługi świadczy pracodawca. Następnie doszło do przejścia części przedsiębiorstwa G. M. na pozwanego i w związku z tym, powód (pracownik) został przejęty na mocy art. 23(1) k.p. przez pozwanego. Z pozwanym, powód nie zawarł nowej umowy o zakazie  konkurencji.

 

Po ustaniu stosunku pracy, nowy pracodawca nie czuł się związany umową o zakazie konkurencji (czy wręcz nie wiedział o umowie) i nie wypłacał byłemu pracownikowi odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej ustalonego z poprzednim pracodawcą.

 

Sąd I instancji podzielił stanowisko nowego pracodawcy i oddalił powództwo uznając, że umowa zawarta z poprzednim (przejętym) pracodawcą i powodem, nie wiąże nowego pracodawcy, mimo że zgodnie z art. 23(1) § 1.k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

 

Powstało więc pytanie, czy taka wykładnia powyższego przepisu jest słuszna. Rozpoznający apelację powoda Sąd Okręgowy uznał, że zasadnicze znaczenie ma rozstrzygnięcie kwestii, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest elementem stosunku pracy.  Kwestia ta była dotychczas różnie rozstrzygana w orzecznictwie.

 

Rozpoznający sprawę Sąd Najwyższy przyjął, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest odrębną umową od umowy o pracę, a także nie uzupełnia treści umowy o pracę. Następstwem takiej konkluzji jest przyjęcie, że skutek wynikający z art. 23 (1) k.p. nie obejmuje umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

Z tych względów Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że „Artykuł 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.”(Uchwała SN z 6 maja 2015, III PZP 2/15).

 

Mając na uwadze powyższe, mimo iż nie jest to stanowisko przesądzające ostatecznie omówionego zagadnienia, warto pamiętać, że w razie przejścia pracowników na mocy różnorakiego rodzaju zdarzeń prawnych na nowego pracodawcę, należy rozważyć, czy aktualne są okoliczności związania się przez poprzedniego pracodawcę z przejętymi pracownikami umową o zakazie konkurencji. Jeżeli tak, wówczas bezpieczniej jest zawrzeć z takim pracownikiem nową umowę, gdyż w świetle powyższego orzeczenia, występuje istotne ryzyko uznania, że podzieli to stanowisko rozpoznający sprawę sąd powszechny, uznając że umowa zawarta z poprzednim pracodawcą, nie wiąże.

 

Marek Hoc

radca prawny

 

Tagi: umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, przejście zakładu pracy