Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Nowe prawo restrukturyzacyjne czeka na podpis Prezydenta


Obecnie zagadnienia restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw ujęte są w ustawie z 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze. Co do zasady ustawa ta przewiduje trzy możliwe rodzaje postępowań prowadzonych wobec dłużnika, tj.:

 

  1. postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
  2. postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika,
  3. postępowanie naprawcze.

 

Ustawa z dn. 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadza odrębne od powyższych tryby postępowań, mających na celu doprowadzenie do, z jednej strony, dalszego funkcjonowania dłużnika na rynku, a z drugiej, maksymalnego zaspokojenia wierzycieli. Zakłada się wprowadzenie czterech postępowań restrukturyzacyjnych:

a) postępowania o zatwierdzenie układu;

b) przyspieszonego postępowania układowego;

c) postępowania układowego;

d) postępowania sanacyjnego

 

W uzasadnieniu projektu ustawy słusznie wskazano, iż dziesięcioletni okres stosowania ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia krytyczną weryfikację realizacji stawianych jej celów. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają na identyfikację szeregu dysfunkcji i uzasadniają konieczność przeprowadzenia reformy. Polska sytuuje się na 37 miejscu w subrankingu Banku Światowego Doing Business obejmującym analizę postępowań upadłościowych. Wskazuje się w nim na stosunkowo długi czas postępowania, wysokie koszty i średnie zaspokojenie wierzycieli. Analiza statystyk pozwala na wskazanie, że w Polsce zwiększa się liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, przy czym dominują postępowania obejmujące likwidację przedsiębiorstwa.

 

Nie wchodząc w szczegóły wprowadzonych nowych rozwiązań, nota bene ujętych w potężny akt prawny liczący ponad 400 jednostek redakcyjnych i zmieniających nadto kilkadziesiąt innych ustaw, należy wyeksponować najistotniejsze założenia ustawy. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie mogło zostać zainicjowane wyłącznie przez dłużnika. Wspólną cechą tych postępowań będzie dokonywana, w ich ramach, restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika – w pierwszej kolejności jego zobowiązań, a ponadto, w różnym stopniu, jego majątku, sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zatrudnienia. Przewidziane postępowania mają zapewnić możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w konkretnej sytuacji finansowej. Do wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych będą miały zastosowanie te same regulacje dotyczące zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i zatwierdzenia układu i jego skutków, a także zasady zmian i uchylenia układu.

 

Istotnym jest również wprowadzenie zasady pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do postępowania upadłościowego. W przypadku zbiegu z postępowaniem upadłościowym, Sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o wniosku o ogłoszenie upadłości będzie zawiadamiał sąd upadłościowy o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego. Wniosek o ogłoszenie upadłości do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego, chyba że sprzeciwiać się temu będzie interes ogółu wierzycieli.

 

 

Należy dodać, iż prawo restrukturyzacyjne wprowadza również istotne zmiany w prawie upadłościowym, m.in. co do definicji stanu niewypłacalności. Zmiany te mogą okazać się równie istotne dla obrotu gospodarczego, jak samo nowe prawo restrukturyzacyjne. Zmiany te zostaną przez nas przedstawione w kolejnym wydaniu naszego Informatora.

 

Przemysław Wolski

radca prawny


Tagi: prawo restrukturyzacyjne a prawo upadłościowe, restrukturyzacja czy upadłość, jak zawrzeć układ z wierzycielami, Nowe upadłościowe, upadłościowe 2015, restrukturyzacja 2015, niewypłacalność 2015