Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Pamiętajmy o obowiązku zgłoszenia przedmiotu przeważającej działalności


Przypomnijmy najpierw, że omawiane zmiany zostały wprowadzone do ustawy o KRS ustawą nowelizującą z dn. 26 czerwca 2014r. (Dz.U z 2 września 2014r., poz. 1161). Zgodnie z art. 40 pkt 1) ustawy o KRS w Dziale 3 Rejestru Przedsiębiorców ujawniany jest  przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (a zatem aż do poziomu oznaczenia literowego – np. 49.41.Z.)”.

 

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 2 w/ ustawy nowelizującej z 26.06.2014r. podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

 

Z powyższej regulacji płynie najpierw istotny z punktu widzenia praktyki wniosek, że dla wymaganego znowelizowanymi przepisami dostosowania przedmiotu działalności nie jest bezwzględnie wymagana zmiana dotychczasowego przedmiotu działalności. W praktyce oznacza to zatem, że wnioskodawca (np. zarząd spółki z o.o., wspólnicy spółki osobowej, itp.) podejmują decyzję o wskazaniu danej z aktywności gospodarczej widniejących już w odnośnym postanowieniu umowy spółki i ujawnionej już w Rejestrze jako działalności przeważającej; pozostałe rodzaje działalności określone w umowie spółki, w liczbie nie przewyższającej dziewięciu ujawnione natomiast zostają jako przedmiot pozostałej działalności. Z czysto prawnohandlowego i cywilnoprawnego punktu widzenia nieujawnienie w Rejestrze pozostałych aktywności gospodarczych figurujących w umowie spółki (akcie założycielskim) a dotychczas i w Rejestrze nie oznacza wprawdzie, że działalności te zostają z umowy usunięte, że spółka nie może podejmować danej działalności. W chwili obecnej, po 5 miesiącach obowiązywania nowych przepisów nie można jednak jeszcze ocenić, jak do tej kwestii odniosą się organy podatkowe (tj. w szczególności czy nie będą kwestionować kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez podatnika na działalności zawarte wprawdzie w umowie spółki, lecz nie widniejące w Rejestrze Przedsiębiorców KRS).

 

Podobnie trudno uznać jeszcze z utrwaloną praktykę sądów rejestrowych w sprawie co rozumieć należy pod pojęciem pierwszego wniosku o zmianę danych w Rejestrze w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu art. 9 ust. 2 w/w ustawy nowelizującej z dn. 26.06.2014r. Jak się wydaje, chodzi tu wyłącznie o wpisy zmian w Rejestrze (zmiana składu osobowego organów, zmiany umowy spółki), a nie o wpisy wzmianek dotyczących złożenia określonych dokumentów do akt rejestrowych spółki – w tym w szczególności wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Jak ukształtuje się praktyka w tym zakresie dowiemy się w nadchodzących miesiącach.

 

Pamiętać warto, że niedopełnienie w/w obowiązków przy okazji wnioskowania o dokonanie wpisu w innych sprawach skutkować może zwrotem wniosku, (a zatem ostatecznie opóźnieniem w uzyskaniu oczekiwanego wpisu, jak wynika z znanej nam już praktyki niektóre sądy dokonują zwrotu wniosku o zmianę wpisu, inne zaś wzywają do złożenia dodatkowo formularza KRS-ZM dopełnienia omawianego obowiązku).

 

Z dniem 1 grudnia 2014 roku istotnej zmianie uległ również i sam wzór formularza wniosku KRS - ZM, zmieniła się również funkcjonująca od 1.1.2001r. zasada, zgodnie z którą w części formularza zawierającej określenie sposobu zmiany informacji o przedmiocie działalności wskazać można jedynie jeden kwadrat. W nowym formularzu KRS-ZM wskazać zatem można (a w typowym przypadku wręcz należy) dwa kwadraty (zwykle 1 oraz 3).

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny


 

Tagi: nowelizacja KRS, nowe PKD, działalności przeważająca, przeważające pkd, 10 działalności pkd