Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Nowelizacja ustawy o KRS – czyżby uchylenie jednego okienka?


Jak wskazuje Biuro Legislacyjne Senatu (Opinia z dn. 17.7.2014r., druk senacki Nr 671), celem nowelizacji jest uproszczenie i skrócenie sądowych oraz administracyjnych procedur rejestracyjno-ewidencyjnych, które muszą zostać wdrożone i przeprowadzone w związku z podejmowaniem oraz wykonywaniem działalności gospodarczej przez podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej „KRS”. Nowelizacje tę odczytywać jednak należy jako zamiar ustawodawcy odejścia od obowiązującej od ponad 4 lat zasady jednego okienka. Zasady, którą w praktyce można by uznać za słuszną, gdyby stwarzała ona wnioskodawcom nie tyle obowiązek, co prawo do jednoczesnego złożenia wszelkich dokumentów wymaganych dla uzyskania numeru NIP, REGON oraz rejestracji w ZUS (szczególnie w tym ostatnim przypadku przymusowość jednego okienka raziła – a to uwagi na okoliczność, ze w zdecydowanej większości przypadków nowoutworzony podmiot po prostu nie dysponował jeszcze przymiotem płatnika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Nowelizacja obejmuje w szczególności zmianę art. 19b ustawy o KRS (wskazującego dotychczas na obowiązek jednoczesnego składania dokumentów dla sądu rejestrowego oraz w/w urzędów). Przepis ten otrzyma następujące brzmienie:

 

Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a ust. 1, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba, że zgłaszają je do Rejestru (podr.. SC).

 

W obszernej nowelizacji odnotować warto również zmianę przepisu art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, zgodnie z którym w Dziale 3 Rejestru Przedsiębiorców KRS zamieszcza się m.in. następujące dane:

 

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji (podkreślenie SC) , w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.”

Powstaje zatem pytanie, jaka praktyka i przedsiębiorców i sądów rejestrowych ukształtuje się w tym zakresie, zwłaszcza, że zdecydowana większość przedsiębiorców działających w formie spółki wskazuje w umowach spółek kilkanaście do nawet kilkudziesięciu rodzajów aktywności gospodarczej składających się na przedmiot działalności.

 

W/w nowelizacja dokonując zmiany przepisów ustawy o KRS zmienia w konsekwencji również i odnośne przepisy k.p.c., k.s.h. ustawy o statystyce publicznej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a wreszcie i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny

 

Tagi: nowelizacja KRS, zmiana jednego okienka, uchylenie jednego okienka, KRS 2014, zgłoszenie do KRS a NIP, zgłoszenie do KRS a REGON, KRA a ZUS, art. 19b KRSU