Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Stare Spółki jednak ocalały


Ustawa weszła w życie z dniem 30 grudnia 2013 r. Ustawa nowelizująca dokonała zmiany przepisów zawartych w art. 9 ust. 2 i 3, które to otrzymały następujące brzmienie.

 

2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.”

 

Ustawa ta przeszła cały proces legislacyjny z jedną tylko modyfikacją, a mianowicie z modyfikacją w zakresie daty (projektodawcy przyjęli bowiem jako końcową datę obowiązywania starych wpisów 31.12.2014r., natomiast ostatecznie termin ten zgodnie z wolą ustawodawcy upłynie rok później - 31.12.2015r.); warto zatem odwołać się do uzasadnienia tej ustawy.

 

Jak wskazano w uzasadnianiu w/w ustawy nowelizującej, ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 106,poz.671) ograniczono w czasie – do dnia 31 grudnia 2013 r. – moc wpisów w rejestrach dotychczasowych oraz możliwość posługiwania się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tych rejestrów. Skutkiem wejścia w życie tej regulacji byłaby utrata bytu prawnego przez podmioty wpisane do dotychczasowych rejestrów. Nie zostały jednakże uregulowane kwestie dotyczące majątku i zobowiązań tych podmiotów. Taki stan pozostawałby w sprzeczności z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego, takimi jak pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zaufanie do prawa. Dlatego też (zdaniem autorów projektu) nastąpić powinno przesunięcie terminu, w którym podmioty nie przerejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego utracą byt prawny, dla przygotowania przez ustawodawcę stosownej regulacji prawnej w zakresie rozwiązań dotyczących majątku i zobowiązań tych podmiotów, celem zabezpieczenia interesów ich wierzycieli. Warto przy tym wskazać, że według danych Krajowej Izby Gospodarczej w Rejestrze Handlowym widnieje jeszcze ok. 100 tysięcy nieprzerejestrowanych spółek a w pozostałych rejestrach ok. 80 tys. innych podmiotów (w tym stowarzyszeń).

 

Projekt ustawy nowelizującej wzbudził wątpliwości Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, która to wskazała, że projekt ten, oprócz zmiany dnia, w którym upłynie moc dotychczasowych wpisów w rejestrach sądowych, nie zawiera innych przepisów regulujących w odrębny od obowiązujących przepisów kwestie dotyczące majątku i zobowiązań podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów sądowych, a do chwili obecnej nieprzerejestrowanych do KRS. Prokuratoria wskazała również, że dalsze utrzymywanie mocy wpisów w rejestrach sądowych podmiotów, które od wielu lat nie prowadzą działalności nie sprzyja pewności obrotu gospodarczego.

Mając na uwadze doświadczenia związane z procedurą likwidacji podmiotów nieprowadzących od kilkunastu lat jakiejkolwiek działalności oraz dokumentacji rachunkowo-księgowej z poglądem tym należy się zgodzić. Czas pokaże, czy ustawodawca rzeczywiście wprowadzi regulacje prawne, o których mowa w uzasadnieniu ustawy nowelizującej.

Sebastian Ćwiora
radca prawny

 

tagi: Dz.U. 1622, stare rejestry, likwidacja starych spółek, stare spółki 2014, Prokuratoria, KRS 2014