Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Upadłość kontrahenta, – co dalej? Praktyczne vademecum dla przedsiębiorców część IV (ostatnia)


Jeżeli nie uda się uniknąć sytuacji, w której nasz kontrahent ogłasza upadłość nie spłaciwszy zobowiązań, powstaje pytanie o szanse odzyskania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Oczywiście każde postępowanie jest zindywidualizowane, a jego ostateczny wynik zależy od wielu czynników. Tym niemniej prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości statystyki są bazą informacji, z których można pokusić się o wyciągnięcie pewnych generalnych wniosków.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż znaczna część wniosków o ogłoszenie upadłości, bo aż 43%, jest przez Sądy oddalana bądź postępowania w tej sprawie są umarzane. Przyczyny tego stanu rzeczy są z zasady dwojakiego rodzaju. Z jednej strony oddalenia wniosków wynikają z wygórowanych wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości, których częstokroć przedsiębiorcy nie spełniają. Umarzanie postępowań upadłościowych związane jest natomiast najczęściej z brakiem majątku wystarczającego na pokrycie chociażby kosztów postępowania. Dodatkowo w polskiej praktyce często podmioty składając wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika robią to w ramach formy nacisku, wywarcia presji i nie chcą w istocie tegoż procesu kontynuować.

Fatalny obraz procedury upadłościowej w Polsce na tle innych krajów Europy, potwierdzają niestety statystyki. Polska, według dostępnych nam źródeł, należy do krajów europejskich charakteryzujących się najmniej skutecznymi systemami upadłościowymi. Znajdujemy się nawet za Białorusią. Ranking w oparciu o który sformułowano tę tezę, ustalono za pomocą prostego algorytmu, a jego autorzy dokonują kalkulacji wskaźnika odzyskania wierzytelności, czyli kluczowej zmiennej. Miernik ten jest obliczany z uwzględnieniem takich danych, jak: czas i koszty przeprowadzania postępowania. Zgodnie z tymże miernikiem, wskaźnik odzyskiwania wierzytelności dla Polski wynosi 31,5 podczas gdy w Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii wskaźnik ten oscyluje w granicach 90, a w Niemczech ok. 50.

Z pewnością rację mają ci, którzy twierdzą, iż z zasady w Polsce wnioski o ogłoszenie upadłości są zgłaszane za późno. Potwierdzają to również dane statystyczne, z których jednoznacznie wynika to, że w  ramach realizowanych postępowań upadłościowych przeważają postępowania likwidacyjne. Upadłości układowe, które z zasady miały dawać większe szanse na spłacenie wierzycieli, stanowią jedynie około 14-18% wszystkich postępowań.

Jeżeli zatem dysponujemy już informacjami statystycznymi o szansach na odzyskanie swej wierzytelności, należy zadać drugie zasadnicze pytanie o czas, który będzie do tego potrzebny. W roku 2011 średni czas trwania postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości wyniósł 2,7 miesiąca, zaś czas realizacji postępowania po ogłoszeniu upadłości to 25,4 miesiąca. Łącznie daje to 28,1 miesiąca, czyli ponad 2 lata.

Wreszcie, aby dopełnić obrazu można przytoczyć dane dotyczące przekroju podmiotów ogłaszających upadłość. Niemal 70% postępowań upadłościowych dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ponad 18% to osoby prowadzące działalność gospodarczą, a ok. 7% to spółki akcyjne.

Powyższe dane przedstawiają zatem nienajlepszy obraz polskiej procedury upadłościowej w praktyce. Mimo, co do zasady, słusznych i wydaje się częstokroć dobrze skonstruowanych przepisów, praktyka ich stosowania, przewlekłość, brak narzędzi kontrolnych w przypadku wystąpienia przesłanek upadłościowych prowadzi do sytuacji, w której postępowanie upadłościowe kojarzy się z długotrwałym procesem, na którym tracą wszyscy zainteresowani jego wynikiem.

Przemysław Wolski

radca prawny

tagi: szanse na odzyskanie wierzytelności od upadłego, ile trwa postępowanie upadłościowe, kto ogłasza upadłość najczęściej, upadłość w statystykach, jaka szansa na odzyskanie zgłoszonej wierzytelności do masy