Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Upadłość kontrahenta - co dalej? Praktyczne vademecum dla przedsiębiorców cz. II


 

Upadłość likwidacyjna a upadłość układowa

 

Postępowania upadłościowe dzielą się na dwa rodzaje, tj. postępowanie likwidacyjne oraz postępowanie układowe.

 

W dużym skrócie nazwy tychże postępowań oddają ich specyfikę. Postępowanie likwidacyjne zmierza do upłynnienia majątku upadłego w toku postępowania i jego likwidacji, zaś za uzyskane w ten sposób środki spłaca się wierzycieli. Postępowanie układowe jest nakierowane na próbę „restrukturyzacji” upadłego, poprzez zawarcie z wierzycielami porozumienia – „układu.” Układ zawierany z wierzycielami najczęściej zakłada to, iż część ich wierzytelności zostanie umorzona lub  termin zapłaty zobowiązań zostaje przesunięty lub też zobowiązania zostaną rozłożone na raty. Co istotne, układ zawierany jest za zgodą wierzycieli. W przypadku braku zgody wierzycieli lub w przypadku nie wywiązania się przez upadłego z postanowień układu, postępowanie układowe może zostać przekształcone w postępowanie likwidacyjne.

 

Zatem inny jest też skutek obu postępowań, albowiem postępowanie likwidacyjne kończy się wykreśleniem danego podmiotu z rejestru, natomiast postępowanie układowe, o ile zostanie pozytywnie zakończone, daje szanse na dalsze funkcjonowanie upadłego.

 

Likwidacyjne postępowanie upadłościowe a likwidacja spółki

 

Postępowanie likwidacyjnie częstokroć błędnie utożsamiane jest z procedurą likwidacji spółki prawa handlowego, przeprowadzaną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Należy pamiętać, iż nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja spółki nie musi i najczęściej nie wiąże się ze stanem niewypłacalności, lecz jest skutkiem decyzji wspólników o niekontynuowaniu  danego przedsięwzięcia. W istocie skutek obu postępowań jest podobny, gdyż dochodzi do unicestwienia bytu prawnego spółki, jednak procedury są w tym zakresie zupełnie różne. Ponadto dodać należy, iż postawienie spółki w stan likwidacji nie wyłącza możliwości jednoczesnego ogłoszenia jej upadłości likwidacyjnej, o ile w toku likwidacji prowadzonej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, wystąpi stan niewypłacalności spółki.

Syndyk,  nadzorca sądowy, zarządca, sędzia komisarz, zarząd – czyli kto reprezentuje upadłego ?

 

W praktyce wielu przedsiębiorców ma problemy z określeniem tego, kto w imieniu upadłego może skutecznie zaciągnąć zobowiązanie. Sprawa nie jest jednak aż tak skomplikowana, na jaką wygląda. Otóż w przypadku upadłości likwidacyjnej od chwili ogłoszenia upadłości to syndyk reprezentuje upadłego, a dotychczasowy zarząd traci prawo dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu upadłego. Czynności takie będą nieważne. Jeżeli chodzi natomiast o postępowanie układowe sprawa wyglądać może dwojako. W zależności od decyzji Sądu prowadzenie spraw upadłego może zostać pozostawione Zarządowi, działającemu pod nadzorem nadzorcy sądowego, bądź też Sąd może wyznaczyć zarządcę i pozbawić dotychczasowy zarząd prawa prowadzenia spraw Spółki. Zatem w relacji z podmiotami będącymi w toku postępowania upadłościowego układowego ważnym jest, iż Zarząd winien przedstawić zgodę nadzorcy sądowego na dokonanie określonych czynności.

 

Dla pełnej jasności należy wyjaśnić, iż tymczasowy nadzorca sądowy powoływany jest przez Sąd na wstępnym etapie postępowania i jego podstawowym celem jest zabezpieczenie majątku upadłego, najczęściej przed działaniami dotychczasowego zarządu upadłego bądź też działaniami wierzycieli.

 

W kolejnym artykule przedstawimy skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej bądź układowej w zakresie zobowiązań upadłego oraz omówimy wybrane  ryzyka związane z zawarciem umów z podmiotem, który w niedługim czasie po zawarciu umowy ogłasza upadłość.

Przemysław Wolski
radca prawny

 

tagi: upadłość kontrahenta co dalej?, kto reprezentuje spółkę po ogłoszeniu upadłości, czy syndyk może podpisać umowę w imieniu upadłego