Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Upadłość kontrahenta - co dalej? Praktyczne vademecum dla przedsiębiorców cz. I


Zgodnie z licznymi artykułami prasowymi oraz oficjalnymi doniesieniami, jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużą liczbą upadłości. Aktualna sytuacja na rynku pokazuje, iż stan ten niestety w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Pierwszy z serii naszych artykułów poświęcamy prezentacji skali zjawiska upadłości oraz umownym klauzulom, które miałyby zabezpieczać strony umów przed negatywnymi konsekwencjami ogłoszenia upadłości kontrahenta.

 

Skala problemu

 

Według dostępnych statystyk liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość do września 2012 roku jest o ponad 23% większa aniżeli w analogicznym okresie roku 2011. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku upadłość ogłosiło niemal 700 podmiotów. Ponadto statystki pokazują, iż w związku z upadłością pracę straciło niemal 8 tys. osób, podczas gdy w ubiegłym roku z tego powodu szeregi bezrobotnych zasiliło niespełna 3 tys. osób.

 

Niedozwolone klauzule umowne


Niestabilność na rynku nakazuje szczególną ostrożność w zawieraniu długoterminowych kontraktów lub też kontraktów opiewających na znaczne kwoty. Koniecznym jest dokonywanie każdorazowej analizy sytuacji finansowej podmiotów, z którymi zamierza się podjąć szerszą współpracę. Oczywiście żadne środki nie zagwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa i nie wyeliminują ryzyka upadłości, jednakże uzyskanie wiedzy o sytuacji finansowej partnera, ryzyko nietrafionej inwestycji zdecydowanie zmniejsza.

Należy pamiętać, iż niestety częstą praktyką w stosunkach gospodarczych jest to, iż strony odmiennie ustalają swoje zobowiązania na wypadek ogłoszenia upadłości przez którąkolwiek ze stron. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż w umowach zawierane są klauzule, o treści: „Niniejsza umowa wygasa w wypadku ogłoszenia upadłości jednej ze stron” albo „W wypadku ogłoszenia upadłości jednej ze stron, druga strona będzie uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy.

Niestety te powszechnie występujące klauzule w żaden sposób nie zabezpieczają interesów strony. W tym zakresie należy wskazać, iż tego rodzaju postanowienia są z mocy prawa upadłościowego nieważne. Zgodnie bowiem z przepisem art. 83 „Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły.”

 

Skoro, jak powyżej przedstawiliśmy, strony w umowie nie mogą zawrzeć postanowień dotyczących upadłości należy postawić pytania w jaki ewentualny sposób mogłyby one zabezpieczyć swoje interesy? Jednym ze sposobów jest wprowadzenie do umowy rygorystycznych i rozbudowanych obowiązków informacyjnych. Obowiązki takie sprowadzałyby się do udzielania informacji o aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorcy, a w konsekwencji daje to możliwość, w powiązaniu z odpowiednio zredagowanymi postanowieniami umowy do podjęcia działań zabezpieczających nasze interesy przed ogłoszeniem upadłości. W takiej sytuacji minimalizuje się ryzyka związane z sytuacją, w której na horyzoncie pojawia się widmo upadłości kontrahenta.

W kolejnym artykule z tej serii syntetycznie i przystępnie przedstawimy to, na czym polega postępowanie upadłościowe, jakie są jego rodzaje oraz to, jakie upadłość niesie ze sobą konsekwencje dla kontrahentów upadłego.

 

Przemysław Wolski
radca prawny

 

tagi: upadłość i co dalej, jak zabezpieczyć umowę przed upadłością jej strony, co zrobić gdy kontrahent ogłosił upadłość, postanowienia umowy na wypadek ogłoszenia upadłości, postanowienia umowy na wypadek niewypłacalności, upadłość a ważność umowy, upadłość a rozwiązanie umowy, czy upadłość rozwiązuje umowę