Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Reprezentacja przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Często może mieć miejsce sytuacja, iż wspólnik nie będzie mógł stawić się na wyznaczone zgromadzenie wspólników. W przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje odpowiedniego kworum, może to doprowadzić do niemożności odbycia zgromadzenia. W przypadku zaś braku kworum wspólnik nie uczestniczący w zgromadzeniu naraża się na możliwość podjęcia ważnych dla funkcjonowanie spółki uchwał bez jego obecności. Celem uniknięcia tych niebezpieczeństw warto skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika. W takim wypadku należy jednak pamiętać o kilku ograniczeniach nałożonych przez ustawodawcę.

 

Po pierwsze uczestnictwo w zgromadzeniu, jak również głosowanie na nim przez pełnomocnika możliwe tylko wtedy gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Wspólnicy zatem sami mogą ograniczyć w umowie taką możliwość, zwłaszcza w wypadkach gdy zamierzają podkreślić ściśle osobisty charakter spółki. Rozwiązanie takie jest jednak dość niepraktyczne.

 

Pełnomocnictwo dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Dotyczy to również wypadków, gdy protokół sporządzany jest przed notariuszem (przepisów odnośnie wymogów formy aktu notarialnego w tym wypadku nie stosujemy). Ponadto pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do prowadzonej przez spółkę księgi protokołów.

 

Przepisy przewidują również pewne ograniczenia w stosunku do osoby pełnomocnika. Otóż nie może nim być członek zarządu ani pracownik spółki. Jednocześnie istnieją sporne stanowiska w doktrynie czy zakaz ten dotyczy jedynie osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy czy również na podstawie umów cywilnoprawnych. Wydaje się, że przeważa trafne stanowisko traktujące ww. nakaz ściśle tj. jedynie w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Ponadto zgodnie z art. 243 § 4 k.s.h. przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.  Komentatorzy wymieniają wśród tych przedstawicieli np. rodziców, opiekunów, kuratorów jako przedstawicieli ustawowych małoletnich lub ubezwłasnowolnionych wspólników, syndyka masy upadłości, wykonawcę testamentu, kuratora spadku nieobjętego.

 

Problematyczna jest natomiast kwestia zastosowania ww. regulacji w odniesieniu do organów osób prawnych będących wspólnikami. Część komentatorów uznaje ich za tzw. przedstawicieli organizacyjnych i tym samym odnosi powyższy zakaz reprezentacji na zgromadzeniach również do nich.

 

W praktyce może to rodzić poważne konsekwencje w przypadku, gdy w ta sama osoba wchodzi w skład zarządu spółki „matki” i „córki”.  Przyjmując bowiem szerokie rozumienie zakazu określonego w art. 243 k.s.h. może się okazać, że osoba ta nie może reprezentować spółki będącej wspólnikiem na zgromadzeniu. Skutkiem naruszenie przepisu art. 243 może być natomiast nieważność tak podjętych uchwał. Zalecamy więc aby w razie możliwości unikać takich sytuacji.

 

Dorota Marszeska
radca prawny

tagi: reprezentacja przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kto może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu, reprezentacja na zgromadzeniu wspólników przez przedstawicieli organizacyjnych