Categories: Podatki
      Date: pa 22, 2020
     Title: Nowe zasady opodatkowania tzw. „spółek nieruchomościowych”?

Zgodnie z przesłanym do Sejmu projektem zmienią się zasady opodatkowania przeniesienia własności udziałów/akcji w tzw. spółce nieruchomościowej.Zgodnie z przesłanym do Sejmu projektem zmienią się zasady opodatkowania przeniesienia własności udziałów/akcji w tzw. spółce nieruchomościowej.

Za taką spółkę uznawane będą wszystkie podmioty nie stanowiące osób fizycznych, zobowiązane do sporządzania bilansu, u których wartość aktywów - nieruchomości położonych w Polsce:

- na pierwszy dzień roku podatkowego (podmioty rozpoczynające działalność)  przekraczała 50 % wartości rynkowej aktywów lub

- na ostatni dzień roku podatkowego (podmioty kontynuujące działalność) stanowiła ponad 50% wartości bilansowej.

Co najważniejsze – płatnikiem tego podatku nie byłby podmiot uzyskujący przychody ze sprzedaży udziałów, lecz sama spółka. To na niej miałby ciążyć obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu, nawet wówczas gdyby nie znała ceny transakcyjnej (w takim przypadku dochód odpowiadałby wartości rynkowej). Dotyczy to przypadków, gdy choć jedna ze stron posiada status nierezydenta.

Celem identyfikacji spółek nieruchomościowych,  wprowadzony ma zostać obowiązek składania przez nie Szefowi KAS - w terminie 3 miesięcy od końca roku obrotowego - informacji o udziałowcach.

Będziemy informować Państwa o dalszych losach tej propozycji, jak również o projekcie opodatkowania spółek komandytowych i jawnych, oraz o nowych obowiązkach informacyjnych.

 

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający

 

tagi:

nowy podatek w spółkach nieruchomościowych,

opodatkowanie spółek nieruchomościowych

spółki nieruchomościowe