Categories: Prawo gospodarcze
      Date: lut 12, 2020
     Title: Brak czynnego żalu przy zgłoszeniach do CRBR

Sankcje przy zgłoszeniu lub nieprawidłowym zgłoszeniu spółki do CRBR są bardzo dotkliwe i to zarówno finansowe, jak i karne. Niestety sytuacji zarządców spółek zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń nie poprawia informacja płynąca z ostatniego komunikatu Ministerstwa Finansów, opublikowanym w dn. 7.02.2020r.W swym komunikacie Ministerstwo informuje, że  „ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) nie przewiduje instytucji „czynny żal”.  W konsekwencji „składanie wniosków i próśb w powyższym zakresie jest bezprzedmiotowe”.

W tej sytuacji szczególnie istotna jest troska w należytym wypełnieniu obowiązków zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych.

 

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający


#crbr, #CentralnyRejestrBeneficjentówRzeczywistych